Ashabı Bedir İsimleri ve Duası

Ashabı Bedir İsimleri ve Duası

Okunması her zaman tavsiye edilen ve pek çok sıkıntının definde vesile olan Bedrin aslanlarının isminin bulunduğu unutulmaz kahramanların isimlerinin teker teker yazıldığı Ashab-ı Bedr aşağıda sizlere arz edilmektedir. Her bir sahabe (r.a) sonra onlarla ilgili kısa bilgilere de yer verilmiştir. Ashabı Bedir’in isimlerinin okumasının ardından Ashab-ı Bedr duası da eklenmiştir. Ashabı Bedir Duası 🔗 indirmek için Link’e tıklayabilirsiniz. Pdf formatında hazırlanmıştır. 
 
ASHAB-I BEDR
(Rıdvanullahi aleyhim ecmeıyn) Bismillahirrahmanirahin, Elhamdulillahi rabbil alemin, vessalatu vesselamu ala seyyidina muhammed ve aala aalihi ve sahbihi ecmain…
  
Allahumme inni es’eluk
biseyyidina MUHAMMED Resulillahi el-Muhaciri
(Sallallahu aleyhi ve sellem)
 
Kainatın Efendisi (s.a.v) miladi 570 yılında Mekke’de, insanlığın en karanlık dönemlerinden biri olan cahiliye döneminde dünyaya teşrif etmişlerdir. Babası Abdullah, Dedesi Abdulmuttalib dir. Validesi’nin ismi; Amine dir. Efendimizin ismi “övülen, çokca övülen” anlamına gelmektedir. Babası, efendimizin teşrifinden önce vefat etmiş, annesi 6 yaşındayken, dedesi Abdulmuttalib ise efendimiz 8 yaşındayken vefat etmişlerdir. 25 yaşındayken Hz Hatice (radiyallahu anha) validemiz ile izdivaç etmiştir. Validemizin vefatına kadar 25 yıl örnek bir evlilik sürdürdüler. Efendimize peygamberlik 40 yaşındayken verildi. Efendimizin s.a.v. bi’setin 13. senesinde hicret emri gelmiş, inanlar gruplar halinde Mekke’den Medine’ye hicret etmişlerdir. Efendimiz s.a.v de Hz. Ebu Bekir r.a. ile birlikte hicret etmiştir.
 
Medine Dönemi İslam ve Mü’minler adına çok olumlu bir şekilde süratle gelişmiş ve büyük muvaffakiyetler sağlanmıştır. Yaklaşık 10 yıllık bir zaman zarfında 28 adet gazve (savaş), 38 adet seriyye meydana gelmiştir ki bu gazve’lerin İLKi ve en Önemlisi BEDİR Gazve’sidir.
 
Efedimiz s.a.v’in eliyle uzanamadığı uzak yerlerdeki medeniyet ve hükümdarları mektuplarıyla İslam’a davet etmiştir. Bu mektuplardan günümüze ulaşanların sayısı 185’dir. Hudeybiye barış anlaşması ile zahiren müslamanların aleyhine gibi görünse de Medine’ye gelen müşrikler, gördükleri dürüstlük ve uhuvvetten etkilenmişler ve iki yıllık sure zarfında o zamana kadar müslüman olanların sayısına denk kişi adedince müslüman olanlar olmuştur.
 
Efendimize 40 yaşında peygamberlik geldi, Peygamberliğinin 13. senesinde (53 yaşında) Medine’ye Hicret etti, hicretinin 11. senesinde ise bizleri yetim bırakarak ebedi aleme göç etti. Onun için Hz. Aişe r.a. validemiz “yaşayan Kuran’dı” der. En önemli sünneti; ashabı ile istişare etmekti. Vefa ise en belirgin özelliklerinden birisiydi.

       01. Seyyidüna Ebû Bekir Sıddık el-Muhaciri (R.A.)
Fil olayından bir iki sene sonra, hicri 572 yılında Mekke’de doğmuştur. Efendimize s.a.v’e, hz. Hatice r.a.’dan sonra ilk iman edendir. İslam dünyasının ilk Halife’sidir. Hakk dinine olan sadakatinden dolayı “Sıddık” denilmiştir. Ebu Bekir r.a. islamı Tereddütsüz kabul etmiştir. Kumaş ve elbise ticareti yapardı.Efendimiz s.a.v. ebu bekir’e r.a beraber hicret edeceklerini soyleyince ağlamaya başlamıştır. Hicret esnasında Sevr mağrasında 3 gün efendimiz ile birlikte gizlendiler. Hicretin 9. senesinde medinede kıtlık başgöstermiş. Bizans imaratoru bölgeyi işgal etmek için buyuk bir ordu hazırlamıştı. O zorluk içindeyken orduyu donatmak için butun malını tasadduk eden Ebu Bekir Sıddık r.a.’dı elbette..
Halifeliği dönemindeki en önemli işlerden bazıları; yalancı peygamberler ile savaşması ve kuran ayetlerinin tek bir cilt olarak toplanarak Mushaf’ın meydana getirilmesidir. 2 sene 3 ay halifelik yapmış ve vefatından sonra efendimiz s.a.v’in yanı başına omuz hizasında defnedilmiştir. Kızı Hz. Aişe (radiyallahu anha), efendimiz (s.a.v) ile izdivaç etmiş ve bizlerin de valide sultanı olmuştur. Aişe (r.a) validemiz birçok hadisin gün yüzüne çıkmasında ve İslam hukuku ile alakalı bir çok ahkamın bilinmesine vesile olmuştur. Ebu Bekir r.a.’ın en veciz sözlerinden birisi şudur; “Mal cimride, silah korkaklarda, düşünce de zayıflarda olursa işler bozulur”. Mübarek naaşı efendimiz s.a.v’in yanındadır.
 
02. Seyyidüna Ömer b. Hattab el-Muhaciri (R.A.)
Fil olayından onüç sene sonra Mekke’de doğmuştur. Efendimizin de s.a.v mensubu bulunduğu Kureyş  kabilesine mensubtur. 4 halifenin 2.si’dir. Ebu Bekir Sıddık r.a.’dan yaklaşık on onbir yaş küçüktür.Müslüman oluşu kız kardeşi ile eniştesinin kuran okuması ve bunu duyan Ömer r.a. eniştesini dövmeye başlaması ve sonrasında ne okuyorsunuz demesi ve efendimiz s.a.v huzurunda müslüman oluşu iledir. En kutlu sahabe efendilerimizdendir.
 
Onun müslümanlığı ile mü’minler kendilerini daha güvende hissetmişler, artık açıktan açığa dinlerini  yaşamaya başlamışlardı. Medine’ye hicretini de alenen yapmış. Kabe’yi tavaf ettikten sonra, “kim anasını evlatsız, çocuklarını yetim, karısını dul bırakmak istiyorsa, şu vadide beni takip etsin” diyerek meydan okumuştur. Hz. Ömer r.a. başta Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber olmak üzere bütün gazvelere (savaşlara) katılmıştır. Hilafeti döneminde Suriye fethedildi, Kudus’un anahtarı bizzat kendisine teslim edildi. İran ordusunu hezimete uğrattı. Mısır fethedildi. Fethedilen ülkelerde ortak para kullanılmasu amacıyla ilk defa para bastırdı. Ömer kelimesi ADALET ile özdeşleşmiştir.
 
Çok mütevazı yaşardı, giydiği elbiseler yamalarla doluydu. Aynı zamanda sert mizacından da korkulurdu. Efendimiz s.a.v. kendisine bir keresinde şöyle buyurmuştur “nefsim yed-i Kudretinde bulunan Allah’a yemin ederim ki, şeytan sana bir yolda rastlamış olsa, mutlaka yolunu değiştirirdi.” Kızı Hz. Hafsa (radiyallahu anha) da efendimize eş olma şerefine erişmiş, velide sultanımız  olmuştur. Evlenmeleri talebi Hz. Ömer (r.a) dan gelmiştir. Hz. Ömer bin HAttab r.a. 644 yılında sabah namazı kıldırırken mecusu tarafından göğüsünden hançerlenerek şehit edilmiştir. Mübaret naaşı efendimiz s.a.v’in yanındadır.

03. Seyyidüna Osman ibn-i Affan el-Muhaciri (R.A.)
4 büyük halifenin 3.südür. efendimiz s.a.v’in kızı Rukuye r.a ile evlenmiştir.  Habeşistan’a iki kez hicret etmiştir. Hz Rukuye r.a. nın vefatı üzerine efendimiz s.a.v’in diğer kızı olan hz Ümmü Gülsüm r.a. ile izdivaç etmiş bu yuzden de kendisine “Zinnureyn” iki nurlu denilmiştir.Hz. Ebu Bekir Sıddık tarafından Mushaf haline getirilen kuran-ı kerim hz. Osman r.a. zamanında çoğaltılarak fethedilen yerlere gönderilmiştir. Hz Osman’ı r.a., ayaklanan bir grup gelerek evinde kuran okurken şehit etmişlerdir.

      04. Seyyidüna Ali ibn-i Ebi Talib el-Muhaciri (R.A.)
Efendimiz s.a.v’in amcası Ebu Talib’in oğludur. Ki Ebu Talib efendimize s.a.v kol kanat germiş onu korumuş bir kişidir. Efendimizin s.a.v’in amcasının oğlu olmasının yanı sıra yanı zamanda efendimiz s.a.v’in kızı Hz Fatıma r.a. ile de izdivaç etmiştir. 4 buyuk halifenin sonuncusudur. İslamı kabul ettiğinde yaşı 9 veya 10 idi. Bedir’de sancağı o taşımıştır, butun savaşlara iştirak etmiştir. Oğulları Hasan ve Hüseyin r.a. Hz Fatıma r.a. validemizdendir. Efendimiz tekfin eden birkaç kutlu sahabiden birisidir. Efendimizin s.a.v’in vahiy katibiydi. Kıyamete kadar gelecek
tüm evliyaların velisidir. Sabah namazına giderken hançerle yaralandıktan sonra şehit oldu.

05. Seyyidüna Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (R.A.)
İslamiyeti kabul eden ilk 8 talihli kişiden birisi olma ayrıcalığı vardır. Halife seçimini yapan altı kişilik Ashab-ı Şura’nın arasında bulunmaktadır. Uhudda Peygamber efendimiz s.a.v’i müdafaa ederken kılıç ve ok darbeleriyle bir kolu çolak kalmıştı. Hz. Osman dan sonra Hz Ali’ye (r.anhüm ecmain) biat etmiş ve mervan tarafından şehit edilmiştir. Hz. Talha r.a. aynı zamanda efendimiz s.a.v’in bacanağı idi. Hanımlarından bir kısmı efendimizin hanımlarının kız kardeşleriydi. (yani Ebu Bekir Sıddık’ın r.a. kızlarına eş olmuştur.) Ashabın zenginlerindendi, cömertliği sebebiyle kendisine “el-Fayyad” denirdi.
 
      06.  Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam el-Muhaciri (R.A.)
Efendimizin s.a.v. halasının oğludur. İslamı ilk kabul  edenlerdendir. 10 – 16 yaşlarında olduğu rivayet edilir. İslamı kabul ettikten sonra annesi tarafından kendisine işkence yapılmıştır. Habeşistana hicret eden kutlu grubun içindedir. Medineye hicretten sonraki tüm savaşlara katılmıştır. Mısırın fethinde önemli rol oynamıştır. Efendimizin s.a.v sözü üzerine hz. Ali r.a. karşı savaşmaktan vazgeçmiş bunun üzere dönüş yolunda şehit edilmiştir.

       07. Seyyidüna Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (R.A.)
İslamiyeti ilk kabul edenlerdendir. Aynı zamanda “aşere-i mübeşşere” dendir. Yani cennetle müjdelenen 10 sahabiden biridir. Medineye hicret ettiğin fazla bir şeyi yoktu. Efendimiz s.a.v onu Sa’d b. Rebi ile kardeş yaptı. Zamanla el emeği ile yaptığı ticaret ile medinenin sayılı zenginleri arasına girdi.Ancak cimrilik asla yapmamış, islam ordusunu defalarca donatmıştı. Kendisi de savaşlara katılmış ve Uhud’da efendimizi s.a.v. savunurken almış olduğu yaralardan dolayı topal
bile kalmıştı. Anlaşmazlıkların hallinde kendisine başvurulan sahabelerdendi. Hz Ömer bin Hattab r.a. da kendisi ile iştişare eden kişilerdendi. Efendimiz s.a.v. kabrine indiren  4 kutlu sahabeden birisidir.
 
      08. Seyyidüna Sa’d bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (R.A.)
Cennet ile müjdelenen 10  kişiden birisidir. Çok genç yaşta islamı kabul etmiştir. Anne tarafından efendimiz s.a.v’e akrabadır. Bir gün arkadasları ile namaz kılarken onlara satışan müşriklere eline geçirdiği kemik ile vuran da, Kureyşli müşriklere Allah c.c. yolunda ilk oku atan da Hz. Sa’d bin Ebi Vakkas’dır r.a. Bedir’de müşriklerin önde gelenlerinden olan Said b el-as’ı öldürmüştür. Uhud’da efendimizin yanından hiç ayrılmamıştır. Göğüsünü siper ederek efendimizi s.a.v. korumayı çalışmıştır. Efendimiz s.a.v. onunla ilgili olarak “yapacağı butun duaların kabul
edilmesi
” için dua ettiği rivayetr edilir. Hz Ömer b. Hattab r.a. zamanında İran İmparatorluğu’na karşı gönderilen ve zafer kazanan Kadisiye ordusunun Kumandanlığını yapmıştır.

       09. Seyyidüna Said ibn-i Zeyd el-Muhaciri (R.A.)
Aşere-i mübeşşere’dendir. Hz. Said b. Zeyd, Hz. Ömer’in (r.a.e.) kardeşi ile Hz Ömer de onun kardeşi ile evliydi. Efendimiz s.a.v., bedir savasında onu hz. Talha r.a. ile birlikte şama doğru kureyş kervanı hakkında istihbarat toplaması için göndermiştir. Cenazesi Hz. Ömer r.a. tarafından kılınmıştır.

       10. Seyyidüna Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhaciri (R.A.)
Aşere-i Mübeşşere’dendir. Efendimiz s.a.v Ebu Ubeyde r.a. için “her ümmetin bir emini vardır, bu ümmetin emini Ebu Ubeyde b. El-Cerrah’tır” buyurmuşlardır. Habeşistana göç etmiştir. Bütün savaşlara katılmıştır. Bedir savaşında müşriklerin safından çarpışan babası abdullahla karşılaşmış ve onu öldürmüştür. Uhud’da efendimizin yuzune batan miğfer parçalarını dişleriyle çekerken ön dişleri kırılmıştır. Ebu Ubeyde r.a. da islam için memleketini terk edip uzak diyarlara hicret eden kutlulardandı. Suriye’nin fethinde orduya iştiral etmiştir. Şam’da çıkan salgın hastalıklarda hz. Ömer bin hattab r.a. un taleplerine rağmen dönmemiş veba’ya yakalanarak şehit olmuştur.
 
      11. Seyyidüna Übeyy ibn-i Ka’b el-Hazreci (R.A.)
      Efendimiz s.a.v in vahiy katiplerindendir. Bütün savaşlara iştirak etmiştir. Efendimizin s.a.v “kuranı 4 kişiden alın” dediği kimseler biridir. Teravih namazını cemaatle ilk kez Hz Ömer r.a. zamanında kıldıran da odur.
 
     12. Seyyidüna el-Erkam ibn-i Erkam el-Muhaciri (R.A.)
İlk müslümanlardan ve muhacirlerdendir. İslam tarihinde “Darü’l Erkam” diye bilinen Efendimizin
s.a.v. ve diğer bazı müslümanların saklandıkları ev işte bu sahabenin’dir.
    
      13.  Seyyidüna Es’ad ibn-i Yezîd el-Hazreci (R.A.)
       Hem Bedr hem de Uhud’un aslanlarındandır.

       14. Seyyidüna Enes ibn-i Muaz el-Hazreci (R.A.)
Hem Bedir hem de Uhud’un aslanlarındandır.
 
      15.  Seyyidüna Enese Mevla Rasülillah Muhaciri (R.A.)
Peygamberimizin azadlsıdır. Medineye hicret eden ve hem bedr hem de uhud’a katılan sahabilerimizdendir. R.A.E
 
      16.  Seyyidüna Uneys ibn-i Katade el-Evsi (R.A.)
Efendimiz s.a.v ile hem Bedr hem de Uhud’a katılmış, Uhud’da şehit olmuştur.
 
       17. Seyyidüna Evs ibn-i Sabit el-Hazreci (R.A.)
 
       18. Seyyidüna Evs ibn-i Havliy el-Hazreci (R.A.)
 
       19. Seyyidüna Evs b. es-Samıt el-Hazreci (R.A.)
 
       20. Seyyidüna İyas ibn’il-Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)
Üç kardeşi ile birlite Bedir savaşına katılmıştır. Efendimiz s.a.v ile tüm savaşlara katılanlardandır.
 
       21. Seyyidüna Büceyr ibn-i Ebi Büceyr el-Hazreci (R.A.)
 
       22. Seyyidüna Bahhas ibn-i Sa’lebe el-Hazreci (R.A.)
 
       23. Seyyidüna Besbese bin Amr el-Hazreci (R.A.)
Efendimizin s.a.v Besbese’yi Ebu Sufyan’ın kervanını gözetlemek için göndermiş, onlarda – arkadasları ile – geri gelip durumu bildirmiş, efendimiz s.a.v bunun üzerine Bedr’e hareket etmiştir.
 
      24. Seyyidüna Bişr ibn’il Bera el-Hazrecî (R.A.)
Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına iştirak etmiştir. Hayber’in fethi sırasında efendimize taktim edilen zehirli etten yemek suretiyle şehit olmuştur.
 
       25.  Seyyidüna Beşir ibn-i Sa’d el-Hazrecî (R.A.)
Cahiliye dönemin de okuma yazma bilen nadir kişilerden biriydi. Tüm savaşlara iştirak etmiş. H.12 yılında Aynü’t-Temr günü Halid b. Velid ile birlikte şehit oldu.
 
       26. Seyyidüna Bilal b. Rebah el-Muhaciri (R.A.)
Aslen Habeşistan’lı bir aileden olup, Mekke’de doğmuştu. Başımıza taç yaptığımız ten rengi koyu olup, ümeyye b. halef’in kölesiydi. Ancak o rengiyle gönlümüzde ebedileşti, diğeri ise fenalığı buldu ve yok oldu gitti.Bilal r.a. islamiyeti kabul etmesinden dolayı ümeyye tarafından demir zırhlar giydirilerek çöl sıcağında kızgın güneş altında bırakılarak türlü eziyet ve işkence görmüştür. Ancak hz Bilal r.a. her seferinde “Allah bir, O’nun şeriki yoktur” diye “Ehad, Ehad” demiştir.Bilal r.a. daha sonra Medine’ye ilk hicret edenler arasında yeralır. Efendimiz s.a.v in de medineye teşrifinden sonra efendimizin s.a.v’in müezzini olma şerefine nail olmuştur. Bu öyle bir şereftir ki bugun guneydoğu Asya ülkelerinde müezzinlere Bilal denilmesinin belkide sebebi budur.
Efendimizin s.a.v. vefatından sonra hz bilal r.a. medineden ayrılır ve Şam diyarına gider. Daha sonra Hz Ömer b. Hattab’ın  Kudus’un anahtarını teslim almak için Filistin topraklarına teşrif ettiklerinde kendisi de onunla birlikte Kudus’e girdi ve senelerdir okuyamadığı ezanı burada okudu. Daha sonra Efendimiz s.a.v. kendisine rüyasında “beni ziyarete gelmeyecek misin?” buyurması üzerine Medine’ye son kez gelmiş, dostlarının hatırını kıramayarak son kez ezan okumuş, sesini işiten bütün müslümanlar onunla birlikte gözyaşlarına boğulmuşlardır.Daha sonra hicret yeri olan Şam’a geri döndü ve orada vefat etti.
 
      27. Seyyidüna Temim Mevla Hıraş el-Hazreci (R.A.)
Ensar’dan Hıraş’ın azadlısıdır, Hıraş ile birlikte Bedir’e katılmıştır. R.a.
 
       28. Seyyidüna Temim Mevla Beni Ganem bin el-Evsî (R.A.)
Bedir ve uhud savaşına katılan sahabelerdendir. R.a.
 
      29. Seyyidüna Temim ibn-i Year el-Hazrecî (R.A.)
 
      30. Seyyidüna Sabit ibn-i Akram el-Evsi (R.A.)
Bedir ve Uhud savasları başta olmak üzere tüm savaşlara katılmıştır. Mute savaşında Abdullah b. Revaha r.a. şehid olup müslümanlar geri çekilmeye başlayınca, Sabit b. Arkam r.a. İslam ordusunun sancağını eline almış ve Ensar’a seslenerek onları etrafına toplamıştı. Halid b. Velid’i görünce “savaş sanatını benden daha iyi biliyorsun” diyerek sancağı ona teslim etmiştir. H. 11-12 yılında Ehl-i Ridde savaşında Şehid olmuştur.  
 
      31. Seyyidüna Sabit ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (R.A.)
İslamı ve müslümanları yazdığı şiirlerle desteklediği için efendimiz s.a.v.’in şairi olarak tanınır. Efendimiz s.a.v. onun şiiri hakkında “Düşmana ok darbesinden daha etkilidir” buyurmuştur. Efendimizin üzüntüsünden gözlerini kaybetmiştir.
 
      32. Seyyidüna Sabit ibn-i Halid el-Hazrecî (R.A.)
 
      33. Seyyidüna Sabit b. Hansa el-Hazreci (R.A.)
 
      34. Seyyidüna Sabit ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
Bedir savaşına iştirak etmiş, Uhud’da şehit olmuştur.
 
       35. Seyyidüna Sabit ibn-i Hezzal el-Hazrecî (R.A.)
       Tüm savaşları efendimiz s.a.v. ile birlikte katılmıştır.
 
      36. Seyyidüna Sa’lebe bin Hatıb el-Evsî (R.A.)
Rivayete göre Peygamber efendimize s.a.v gelerek kendisine mal-mülk vermesi için dua etmesini istemiştir. Efendimiz s.a.v şükrü eda edilen malın daha hayırlı olduğunu kendisine soylese de iki kere daha Sa’lebe aynı şey için gelince dua eder ve Allah c.c. ona hadsiz mal-mülk verir. Hatta sonunda koyun sürüleri ile uğraşmaktan Cuma namazlarına dahi gidemez olur. Zekat ayeti nazil olunca, efendimizin s.a.v in gönderdiği elçiye zekat vermez daha sonra vermek istediyse de, efendimiz Allah’ın kendisine ondan zekat olmayı yasakladığını söyler. Halifeler de kendisinden zekat kabul etmemişlerdir.
 
      37. Seyyidüna Sa’lebe bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
Bedir, uhud, hendek ve diğer tüm savaşlara iştirak etmiştir. Cisr günü şehit olduğu soylenmektedir.
 
      38. Seyyidüna Sa’lebe bin Aneme el-Hazreci (R.A.)
Bedir savaşına katılmış, Hendek savasında şehit olmuştur. Beni seleme’nin putlarını kıran sahabelerden biridir.
 
      39. Seyyidüna Sıkf ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)
İki kardeşi ile birlikte Bedir iştirak etmiş, diğer savaşlarda da mücadele etmiştir.
 
       40. Seyyidüna Cabir b. Halid el-Hazreci (R.A.)
 
       41. Seyyidüna Cabir ibn-i Abdillah el-Hazrecî (R.A.)
 
       42. Seyyidüna Cabir ibn-i Atik el-Evsi (R.A.)
 
       43. Seyyidüna Cabbar ibn-i Sahr el-Hazrecî (R.A.)
Bedir başta olmak üzere tüm savaşlara efendimiz s.a.v. ile katılmıştır.
 
      44. Seyyidüna Cübeyr ibn-i İyas el-Evsi (R.A.)
Bedir ve uhud savaşlarına iştirak etmiştir.
 
       45. Seyyidüna el-Haris ibn-i Enes el-Evsi (R.A.)
“Evs” kabilesindendir. Bedir savaşına katılmış, Uhud da şehit olmuştur.
 
       46. Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs el-Evsi (R.A.)
 
       47. Seyyidüna el-Haris ibn-i Hatib el-Evsî (R.A.)
Bedir’e haraket etmekle birlikte yoldayken efendimiz s.a.v. onları görevli olarak başka yerlere göndermiş, savaş sonrasında ise ganimetten hakları verilmiştir.
 
       48. Seyyidüna el-Haris ibn-i Hazame el-Hazreci (R.A.)
Efendimiz s.a.v. in devesini efendimizin tarifi ile gidip getiren o’dur.
 
       49. Seyyidüna el-Haris ibn-i Simme el-Hazrecî (R.A.)
Bedir savaşına katılmak üzere, peyganmber efendimiz ile s.a.v. yola çıkmış ancak yolsa ayağı kırılınca efendimiz onu geri çevirmiş ve fakat ganimetten payını vermiştir. Uhuda da katılmış, Bi’ri Mauna’da şehit olmuştur.
 
      50. Seyyidüna el-Haris ibn-i Arfece el-Evsi (R.A.)
 
      51. Seyyidüna el-Haris b. en-Numan el-Evsi (R.A.)
Bedir ve uhud savaşına katılmıştır. Kimi rivayetlerde Sıffın savasında hz Ali’nin yanında yer aldığı soylenir. Annesine hayırlı bir evlat olduğu da anlatılmaktadır.
 
       52. Seyyidüna Harise bin Süraka (ŞEHİD) el-Hazrecî (R.A.)
Bedir savaşında şehit olan 14 kutlu sahabe efendilerimizden biridir. Bir rivayete göre Bedir’de Ensar’dan ilk şehit olandır.
 
      53. Seyyidüna Harise bin en-Nu’man el-Hazreci (R.A.)
Efendimiz s.a.v. ile tüm savaşlara iştirak etmiştir. Allah’ın c.c. resulu s.a.v. Cibril a.s. ile oturmakta iken hz harise yanlarından geçer ve selam verir. Geri döndüğünde cibril a.s. ın gittiğini görür, efendimiz yanımdaki kişiyi gördün mü diye sorar, o da evet deyince, efendimiz s.a.v. o Cibril a.s. idi selamı aldı buyurmuştur.
 
       54. Seyyidüna Hatıb ibn-i Ebi Beltea el-Muhaciri (R.A.)
Bedir ve Hudeybiye savaşlarına iştirak etmiştir. Efendimiz s.a.v, mekke fethine hazırlanırken, Kureyşlilerin bunu haber almalarını engellemesi için Allah’a yakarır. Lakin Hatib bin Ebi Beltaa bazı müşriklere bunu bildirmek için bir mektup yazarak bir kadınla bunu Mekkeye gönderir. Efendimiz bunu haber alır ve hz Ali ve bir sahabiye r.a.e. kadının peşinden gönderir. Hatıb r.a. bunu oradaki akrabalarını korumak için yaptığını soyler. Bir gün, Hatıb’ın kölesi Resulullah’a s.a.v gelerek onu şikayet eder ve “Hatıb mutlaka cehennme gidecektir” der, Allah’ın Resulu ise, “Hayır, O, Bedir Savaşı’na iştirak etmiş ve Hudeybiye’de bulunmuştur” der. Hz. Hatıb r.a., efendimiz s.a.v tarafından İskenderiye yöneticisi Mukavıs’a elçi olarak gönderilir. Muvakıs’ın sorduğu soruya aynı güzelliklte başka bir soru ile cevap verince, muvakısın hoşuna gider ve efendimize s.a.v. hediyer gönderir.
 
      55. Seyyidüna Hatıb ibn-i Amr el-Evsi (R.A.)
 
      56. Seyyidüna Hatıb ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)
 
      57. Seyyidüna el-Hubab ibn-i Münzir el-Hazrecî (R.A.)
Bedir’de ordunun doğru şekilde konuşlandırılmasında görüşleri vesile olmuş bundan dolayı da kendisine “Zü’r-r’ey” denilmiştir. Efendimiz bedr’deki en yakın suya yetişince konaklar. Bunun üzerine Hubab r.a. efendimize s.a.v tüm kuyuları arkamızda bırakalım ve biri hariç hepsini kapatalım böylece müşrikler su bılamaz der ve efendimiz s.a.v de bu görüşü tasdik eder. Tüm savaşlarda efendimiz ile iştirake etmiş ve hz Ömer b Hattab döneminde vefat etmiştir.
 
       58. Seyyidüna Habîb ibn-i Esved el-Hazrecî (R.A.)
 
       59. Seyyidüna Haram ibn-i Milhan el-Hazreci (R.A.)
 
       60. Seyyidüna Hureys ibn-i Zeyd el-Hazreci (R.A.)
 
       61. Seyyidüna el-Husayn ibn-i Haris el-Muhaciri (R.A)
 
       62. Seyyidüna Hamza bin Abdilmuttalib el-Muhaciri (R.A.)
Efendimiz s.a.v’in “amcası”dır. Hz Hamza bin Abd’il-Muttalib r.a. aynı zamanda efendimizin s.a.v “süt kardeşi” dir. Velidesinin ismi Hale’dir. Lakabı, Allah c.c’nun aslanı anlamına gelen “Esedullah” ve şehitlerin efendisi anlamına gelen “seyyidü’s şehid”dir. Efendimiz s.a.v bir gün Safa tepesindeyken, Ebu Cehil yanına gelir ve ona hakaret eder. Olayı duyan Hz. Hamza b. Abd’il-Muttalib, Ebu Cehil’in yanına gelerek elindeki yayla Ebu Cehil’in başına vurur ve onu yaralar. Daha sonra da efendimizin yanına gelerek müslüman olur. Hz. Hamza b. Abd’il-Muttalib, Bedire iştirak etmiş Uhudda şehit olmuştur. Şehid eden ise hz Hamza r.a. bedir’de öldürdüğü Cübeyr b. Mut’im’in amcasının kölesidir. Şehit edilmesinden sonra bedenine işkence yapılmış, kalbi sökülmüştür.
Efendimiz s.a.v. her şehitin cenaze namazından sonra hz. Hamza r.a. bin Abd’il-Muttalib için de cenaze naması kıldırmış ve böylece 72 kez kılmıştır. “Ey Çöllerde Tek Başına Aslan Avlayan Hamza b. Abdil-Muttalib.  Allah c.c. sana ve diğer sahaba efendilerimize, resullullah s.a.v. birlikte
gani gani rahmet eylesin, şanını, ruhunu, adını yukseltsin, inş.. AMİN”
 
      63. Seyyidüna Harice bin Humeyyir el-Hazrecî (R.A.)
 
      64. Seyyidüna Harice bin Zeyd el-Hazrecî (R.A.)
Bedir ve Uhud savaşlarına iştirak etmiş, Uhudda şehit olmuştur. Efendimiz s.a.v kendisini Hz. Ebubekir Sıddık r.a. ile “kardeş” ilan etmişti. Kendisini şehit eden müşrik şöyle dediği rivayet ediliyor “şimdi gönlüm huzura kavuştu, zira bugun muhammed’in ashabından şunları şunları öldürdüm…”
 
       65. Seyyidüna Halid ibn-i el-Bükeyr el-Hazrecî (R.A.)
İstihbarat için kervanın peşine gönderilen sahabelerdendir.
 
       66. Seyyidüna Halid ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
 
       67. Seyyidüna Habbab ibn’ül-Eret el-Muhaciri (R.A.)
Müslümanlığını ilk açığa vuran 6 kutlu insandan birisi olma şerefine sahiptir. Müşriklerin yaptıkları işkencelerden birisi de sıcak da çıplak derisini kor haline gelmiş taşların üzerine yatırarak derisini
yuzmeleridir. Bedir başta olmak üzere tüm savaşlara katılmıştır. Uzun süren bir hastalıktan sonra H.37 yılında 73 yaşında vefat etmiştir.
 
      68. Seyyidüna Habbab Mevla Utbe b. Gazvan el-Muhaciri (R.A.)
 
      69. Seyyidüna Hubeyb ibn-i İsaf el-Hazreci (R.A.)
Bedir savaşı için efendimiz yola çıktığında yanında savaşmak için peşinden koşarak giderler ve yetişirler ancak efendimiz s.a.v müslüman olmazlarsa kendilerine katılamayacaklarını soylerler. Hubeyb r.a. da müslüman olur ve ondan sonraki savaşlara da iştirak etme şerefina nail olurlar.
 
      70. Seyyidüna Hıraş b. es-Sımme el-Hazrecî (R.A.)
Bedir ve Uhudda yeralmıştır. Uhudda efendimiz s.a.v in yerleştirdiği meşhur okçulardan birisidir.
 
       71. Seyyidüna Hallad ibn-i Rafi’ el-Hazreci (R.A.)
Cılız bir devenin üstünde kardeşi ile Bedir katılan kutlu sahabeler.
 
       72. Seyyidüna Hallad ibn-i Süveyd el-Hazrecî (R.A.)
Akabede bulunmuş, Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına iştirak etmiştir. Beni Kurayza günü o kabileden bir kadın sarayından onun başına taş atarak şehit etmiş efendimiz s.a.v de bunun üzerine “Ona iki şehid ecri vardır” demiştir daha sonra da o kabileden tek öldürülen kadın o olmuştur.
 
         73. Seyyidüna Hallad ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
 
        74. Seyyidüna Huleyde ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
 
        75. Seyyidüna Huleyfe bin Adiyy el-Hazrecî (R.A.)
 
         76. Seyyidüna Huneys ibn-i Huzafe el-Muhaciri (R.A.)
Bedir ve Uhudda katılmış, uhudda şehit olmuştur. İlk müslümanlardandır. Hem habeşistana hem de medineye hicret edenlerdendir.
 
77. Seyyidüna Havvat ibn-i cübeyr el-Evsî (R.A.)
 
78. Seyyidüna Havliyy bin Ebî Havliyy el-Muhaciri (R.A.)
 
79. Seyyidüna Zekvan b. Abdikay el-Hazrecî (R.A.)
 
80. Seyyidüna Zü’ş-Şimaleyn Umeyr b. Abd Amr (ŞEHİD) el-Muhaciri (R.A.)
 
81. Seyyidüna Rafi bin Haris el-Hazreci (R.A.)
 
82. Seyyidüna Rafi’ bin Unecde el-Evsî (R.A.)
 
83. Seyyidüna Rafi’ b. el-Muala (ŞEHİD) el-Hazrecî (R.A.)
 
84. Seyyidüna Rafi’ bin Yezîd el-Evsi (R.A.)
 
85. Seyyidüna Rib’ıy bin Rafi’  el-Evsî (R.A.)
 
86. Seyyidüna er-Rebi b. İyas el-Hazrecî (R.A.)
 
87. Seyyidüna Rabia bin Eksem el-Muhaciri (R.A.)
Bedir, Uhud ve hendek savaşlarına iştirak etmiş, Hayber’de şehit olmuştur.
 
88. Seyyidüna Ruhayle bin Sa’lebe el-Hazreci (R.A.)
 
89. Seyyidüna Rifaa b. Rafi’ el-Hazrecî (R.A.)
 
90. Seyyidüna Rifaa bin Abd’il Münzir el-Evsî (R.A.)
İki kardeşi ile birlikte bedr’e iştirak etmiştir. Diğer savaşlara da iştirak ettiği söylenmektedir. Hayber günü şehit olmuştur.
 
91. Seyyidüna Rifaa bin Amr el-Hazreci (R.A.)
Bedir ve uhuda iştirak etmiş, Uhud da şehit olmuştur.
 
92. Seyyidüna Ziyad b. Bişr  el-Hazreci (R.A.)
 
93. Seyyidüna Ziyad ibn-i Lebid el-Hazrecî (R.A.)
Müslüman olunca Beyadoğullarının putlarını kırmıştır. Bedir, Uhud ve Hendek de bulunmuştur.
 
94. Seyyidüna Zeyd ibn-i Eslem el-Evsi (R.A.)
  
95. Seyyidüna Zeyd ibn-i Harise el-Muhaciri (R.A.)
Annesi ile birlikte akrabalarını ziyaret sırasında kaçırılmış, ve Ukaz panayırında Hz. Hatice r.a. ın yeğeni tarafından alınmıştır. Daha sonra Hatice validemiz Efendimiz s.a.v’e hibe etmiştir. Daha
sonra hz Zeyd’in r.a babası gelir ve efendimizden fidye karşılığı almak isterse de Hz Zeyd r.a. kendi isteği ile efendimiz s.a.v in yanında kalmayı ister.
 
Hz. Zeyd r.a. ashabın önde gelenlerindendir ve efendimiz s.a.v’in yakın dostlarından birisidir. Efendimiz s.a.v. Taif’e insanları islama davet için gittiğinde Zeyd r.a. da yanındadır ve taiflilerin attığı taşlara karşı efendimiz s.a.v. için vucudu siper yapmıştır. “ah diyordu Zeyd r.a.” o taşın önüne geçemedim diye üzülüyordu. Yapmayın diyordu. Resulullah s.a.v. dir O diyordu.Bütün savaşlara iştirak etmiştir. En son Mu’te savaşında 3000 kişilik bir ordunun başına komutan olarak atanmış ve şehit olmuştur.
 
96. Seyyidüna Zeyd b. el-Hattab el-Muhaciri (R.A.)
Hz Ömer b. Hattab’ın r.a. ağabeyidir. Babaları aynı valideleri ise farklıdır. İlk müslüman ve muhacirlerdendir. Yemame’de şehit olmuştur. Şehit olduğu zaman Hz Ömer r.a. çok hüzünlenmiş ve “Saba rüzgarı her estiğinde, onda Zeyd’in kokusunu duyarım” demiştir.Savaşırken, müslümanlar hezimetle kaçışmaya başlayınca Zeyd var gücüyle “Allah’ım! Arkadaslarım firarından dolayı senden özür diliyorum. Müseylemenin yaptıklarından da sana sığınıyorum.” Diyerek şehit olmuştur.Hz ömer ise r.a. “kardeşim iki güzel şeyde beni geçti, benden önce müslüman oldu ve benden önce şehit oldu.”
 
97. Seyyidüna Zeyd ibn’ül-Müzeyyen el-Hazrecî (R.A.)
 
98. Seyyidüna Zeyd ibn-i Vedia el-Hazreci (R.A.)
 
99. Seyyidüna es-Saib ibn-i Osman el-Muhaciri (R.A)
 
100. Seyyidüna Salim Mevla Ebî Huzeyfe el-Muhaciri (R.A.)
İran asıllı olmasından dolayı Acemlerden sayılır. “Onları kendi babalarının adları ile çağırın” Ahzap, 5 ayeti nazil oluncaya kadar, azad ettikten sonra kendisine evlat edinen Huzeyfe’nin yanında idi.
Hz. Salim r.a. aynı zamanda Kuranı en iyi okuyanlardan biridir. Efendimiz s.a.v kuranı şu 4 kişiden öğrenin dediklerinden birisidir. Hz. Ömer’in bulunduğu yerlerde dahi Hz Ömer bin Hattab r.a. kuranı onun daha iyi okuduğu kanaati ile onu mıhacirlere imamlık yaptırmıştır.Hz. Ömer r.a. vefat etmeden önce “eğer Salim sağ olsaydı, yerime onu tavsiye ederdim” dediği buyrulur. Hz Salim r.a. Bedir savaşı başta olmak üzere, tüm savaşlara katılmış, Yemame günü şehit olmuştur.
 
101. Seyyidüna Salim ibn-i Umeyr el-Evsî (R.A.)
Tüm savaşlara efendimiz s.a.v. ile birlikte katılmıştır. Ancak Tebük seferi sırasında maddi imkanı olmadığı için Resulullah’a s.a.v gelerek binek istemiş, “size binek bulamam” sözü üzerine gözleri yaşlı dönen 7 kişilik gruptan biri olduğu soylenir.
 
102. Seyyidüna Subey b. Kays el-Hazreci (R.A.)
 
103. Seyyidüna Süraka bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
 
104. Seyyidüna Süraka bin Ka’b el-Hazreci (R.A.)
 
 105. Seyyidüna Sa’d ibn’i Havle el-Muhaciri (R.A.)
Bedir, uhud ve hendek savaşalrına iştirak etmiş, bedr’de yaşının 25 olduğu soylenmektedir.
 
106. Seyyidüna Sa’d ibn’i  Hayseme (ŞEHİD) el-Evsî (R.A.)
Ensarın Evs kabilesindendir. Efendimiz s.a.v. medineye hicret edince misafir olarak ilk once onun evinde kalmış ve insanlarla ilk once Sad b. Hayseme’nin evinde kalmıştır. Daha sonra Neccaroğullarına geçip Ebu Eyyup el-Ensari’nin evinde kalmıştır.
 
107. Seyyidüna Sa’d b. Rebi el-Hazrecî (R.A.)
Ensarın önde gelenlerindendir. Efendimiz Sad b. Rebi’yi muhacir Abdurrahman b. Avf ile kardeş ilan etmiştir. R.a.e.  Uhud’da şehit olmuştur. Uhud günü efendimiz s.a.v Sad b. Rebi’den r.a. haber almak için adam gönderir. Bulunanca ve fakat şehit olmadan önce şunları soyler “efendimize s.a.v benden selam soyle ve oniki yara aldığımı, çarpıştığım kimselerin de üstesinden geldiğimi bildir. Kavmime de; onlardan bir kişi dahi hayatta iken, Resulullah s.a.v öldürülürse, Allah c.c. na sunacakları hiçbir mazeretlerinin olmayacağını soyle” der.
 
108. Seyyidüna Sa’d ibn-i Zeyd el-Evsi (R.A.)
 
109. Seyyidüna Sa’d ibn-i Suheyl el-Hazreci (R.A.)
 
110. Seyyidüna Sa’d ibn-u Ubeyd el-Evsi (R.A.)
 
111. Seyyidüna Sa’d el-Kelbi Mevla Hatıb el-Muhaciri (R.A.)
 
112. Seyyidüna Sa’d ibn-i Muaz el-Evsi (R.A.)
Sad b. Muaz’ın müslüman olmasında Mu’sab b. Umeyr vesile olmuştur. R.a.e. Sad r.a. da müslüman olduktan sonra eşheleoğullarının müslüman olmalarına vesile olmuştur.Müşrikler Bedr’e gelmek üzere harekete geçtiklerini duyan efendimiz s.a.v. müslümanlarla iştişarede bulunur. Sıra Sad b. Muaz’a gelince “Ey Allah’ın Resulu, ne yapmak istersen sen onu uygula, biz seninle beraberiz. Seni hak olarak gönderene yemin olsun ki, bizden şu denizi boydan boya geçmemizi istesen, seninle birlikte o denize dalarız. Bizden bir kişi dahi geri durmayacaktır. Bu söz efendiler efendisi s.a.v.ı duygulandırır.Başka bir rivayette, Cibril a.s. efendimiz s.a.v’e gelerek,
“Ey Allahın elçisi! Gök kağılarının kendisi için açıldığı, arşın uğruna sarsıldığı bu şahıs kimdir?” diye sorar. Efendimiz s.a.v hızlı bir şekilde Sad’ın evine gider ve vefat etmiş olduğunu görür. Onu defnettikten sonra gözyaşlarını tutamaz, yaşlar mübarek sakalından aşığıya doğru süzülür.
 
113. Seyyidüna Süfyan ibn-i Bişr el-Hazrecî (R.A.)
 
114. Seyyidüna Seleme bin Eslem el-Evsî (R.A.)
 
115. Seyyidüna Seleme b. Sabit el-Elvi (R.A.)
 
116. Seyyidüna Seleme bin Selame el-Evsi (R.A.)
Akabede efendimiz s.a.v ile birlikte bulunmuştur, başta bedr olmak üzere tüm gazalara  katılmıştır. Hz. Ömer b. Hattab r.a. Yemame’ye yönetici olarak atamıştı.
 
117. Seyyidüna Salît ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
 
118. Seyyidüna Süleym ibn-ül-Haris el-Hazrecî (R.A.)
 
119. Seyyidüna Süleym ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
Bedr’e iştirak etmiş, Uhudda azadlısı Antere ile birlikte şehit olmuştur.
 
120. Seyyidüna Süleym ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
Hz. Hamza r.a’ın hanımı’nın kardeşi olması sebebiyle, hz hamza b. abdil-muttalib’in kayınbiraderidir. Tüm gazvelere iştirak etmiştir.
 
121.Seyyidüna Süleym ibn-i Milhan el-Hazrecî (R.A.)
 
122. Seyyidüna Simak ibn-i Sa’d el-Hazrecî (R.A.)
 
123. Seyyidüna Sinan ibn-i Ebî Sinan el-Muhaciri (R.A.)
 
124. Seyyidüna Sinan ibn-i Sayfiyy el-Muhaciri (R.A.)
 
125. Seyyidüna Sehl ibn-i Huneyf el-Evsî (R.A.)
Rivayete göre, efendimiz s.a.v medine’ye hicret ettiğinde Hz Ali r.a. ile Sehl b. Hanif’i r.a. kardeş yapmıştı.
 
126. Seyyidüna Sehl ibn-i Atik el-Hazreci (R.A.)
 
127. Seyyidüna Sehl ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
 
128. Seyyidüna Suheyl ibn-i Rafi’ el-Hazrecî (R.A.)
 
129. Seyyidüna Suheyl b. Vehb el-Muhaciri (R.A.)
Efendimiz s.a.v. ın ashabanın en yaşlıları Hz Ebubekir Sıddık ve Suheyl b. Beyza (validesinin ismi)dir.
 
130. Seyyidüna Sevad ibn-i Zurayk el-Hazrecî (R.A.)
 
131. Seyyiduna Sevad ibn-i Gaziyye el-Hazrecî (R.A.)
 
132.  Seyyidüna Süveybıt ibn-i  Sa’d el-Muhaciri (R.A.)
   İlk müslümanlardan ve Habeşistana ilk göç edenlerdendir.
 
133. Seyyidüna Şüca’ ibn-i Ebi Vehb el-Muhaciri (R.A.)
   Resulullah s.a.v’in, devlet adamlarına gönderdiği elçilerden biri de Şuca r.a.’dır.
 
134. Seyyidüna Şemmas ibn-i Osman el-Muhaciri (R.A.)
Bedir ve Uhud savaşlarına katılmıştır. Uhud savaşında Resulullah’ı s.a.v korumak için her taraftan gelen saldırılara karşı göğüsünü siper etmiş ve kahramanca çarpışarak şehit olmuştur. Efendimiz s.a.v de Şammas r.a. ın bu durumundan övgü ile bahsetmiştir. Rivayete göre; Uhud savaşından sonra bir gün bir gece yaşamış ve vefatı üzerine Uhud’a geri götürülerek yıkanmadan elbiseleri ile birlikte defnedilmiştir.
 
135. Seyyiduna Subayh Mevla Ebi’l-As el-Muhaciri (R.A.)
Bedr seferi için her türlü hazırlığını yapmış, ancak yolda hastalandığı için Efendimiz s.a.v. kendisini geri göndermiştir.
 
136. Seyyidüna Safvan ibn-i Vehb (ŞEHİD) el-Muhaciri (R.A.)
 
137. Seyyidüna Suheyb ibn-i Sinan el-Muhaciri (R.A.)
Darü’l Erkam’da bulunan müslümanlardandır. Müslümanlığını ilk açıklayan yedi kişiden biridir. Esprili bir kişiliği varmış, efendimizi güldürdüğü de rivayet edilmiştir. HZ. Ömer b. Hattab r.a., Suheyb’e r.a. çok sever ve güvenirdi. Nitekim yaralandığında, cenaze namazını Suhayb’ın kılmasını vasiyet etmişti.
 
138. Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Harise el-Hazreci (R.A.)
 
139. Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i  Abd-i Amr  el-Hazrecî (R.A.)
 
140. Seyyidüna Damre bin Amr el-Hazreci (R.A.)
Bedir ve Uhud’a katılmış, Uhud’da şehit olmuştur.
 
141. Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Haris el-Muhaciri (R.A.)

142. Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.)

143. Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Nu’man el-Hazrecî (R.A.)
Bedir ve Uhud savaşlarına iştirak etmiş, Uhud’da on üç yara lamasına rağmen şehitlik ona r.a. Hendek savaşında nasip olmuştur.

144. Seyyidüna Ayiz ibn-i Maıs el-Hazreci (R.A.)
 
145. Seyyidüna Asım ibn-i Sabit el-Evsî (R.A.)
Efendimiz bedr’den sonra bir seriyye hazırlayarak başına Asım b. Sabit’i r.a. tayin eder. Seriyye komutanı bu görevinde şehit düşer, ancak şehadetinden önce Allah c.c. şoyle dua eder; “Allahım! Gün boyu senin dinini savunmya çalıştım, sen de günün sonunda benim cesedimi koru…”Nitekim, Allah c.c. bir yağmur göndererek, sel oluşturur ve sel de bu sahabinin r.a. vucudunu alıp götürür.
 
146. Seyyidüna Asım ibn-i Adiyy el-Evsî (R.A.)
 
147. Seyyidüna Asım ibn-i Kays el-Evsi (R.A.)
 
148. Seyyiduna Akıl ibn’ül-Bükeyr (ŞEHİD) el-Muhaciri  (R.A.)
 
149. Seyyidüna Amir ibn-i Ümeyye el-Hazreci (R.A.)
 
150. Seyyidüna Amir ibn-i Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)
 
151. Seyyiduna Amir ibn-i Rebia el-Muhacirî (R.A.)
 
152. Seyyiduna Amir b. el-Ukeyr el-Hazreci (R.A.)
 
153. Seyyidüna Amir ibn-i Füheyre el-Muhaciri (R.A.)
İlk müslümanlardandır. Köle iken müslüman olmuş daha sonra kendisini Ebu Bekir Sıddık r.a. satın alarak azad etmiştir. Efendimiz ile Ebu Bekir sevr mağrasında iken akşamları koyunları mağraya getirir efendimiz s.a.v ile Ebu Bekir r.a. da bu koyunların sütünden içerlerdi.Bi’r-i Mauna günü 40 yaşında şehid olmuştur. O gün sahabeler Amir’in cesedi arar ve fakat bulamazlar daha sonra meleklerin kendisini defnettiğini görürler.
 
154. Seyyidüna Amir ibn-i Muhalled el-Hazrecî (R.A.)
 
155. Seyyidüna Amir b. Mesleme el-Hazreci (R.A.)
 
156. Seyyidüna Abd-u Rabbih b. Hakk el-Hazreci (R.A.)
 
157. Seyyidüna Abdullah ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (R.A.)

158. Seyyidüna Abdullah ibn-i Cübeyr el-Evsî (R.A.)
Bedr ve Uhud savaşlarına iştirak etmiş ve Uhudda şehit olmuştur. Uhud günü efendimiz s.a.v, Abdullah r.a. elli kişilik okçu birliğinin başına dikmiş ve onlara “Kuşların bizi kapıp götürdüklerini görseniz dahi yerlerinizden sakın ayrılmayın” diye tembihlemiştir. Ne var ki, müşrikler bozguna uğrayınca okçuların çoğu ganimetten pay almak için yerlerini ter ederler. Abdullah ve on sahabi hariç r.a.e.
O zamanlar henuz müslüman olmamış olan Halid b. Velid ile Ebu Cehil’in oğlu İkrime bu olayın üzerine saldırıya geçerler. Abdullah sonuna kadar savaşır ve şehid olduğunda vucudu delik deşiktir. Müşrikler, kendisini şehit etmekle kalmamış, burnunu ve kulaklarını da kesmişlerdir.

159. Seyyidüna Abdullah ibn-i Çahş el-Muhaciri (R.A.)
Hz. Hamza b. Abdulmüttalib’in yeğenidir. Bedir ve Uhuda iştirak etmiş. Uhudda şehit düşmüştür. Dayısı ile aynı mezara defnedilmiştir.Onun da mübarek kulakları ve burnu şehadetinden sonra eza edilerek kesilmiştir.

160. Seyyidüna Abdullah ibnü’l-Ced el-Hazrecî (R.A.)

161. Seyyidüna Abdullah ibn’ül-Humeyyir el-Hazreci (R.A.)

162. Seyyiduna Abdullah ibn’ür-Rebi el-Hazreci (R.A.)

163. Seyyidüna Abdullah ibn-i Revaha el-Hazrecî (R.A.)
Efendimiz s.a.v’in bir diğer şairi de Abdullah b. Revaha’dır. R.a. Vahiy katipliği de yapmıştır, çünkü kendisi cahiliye döneminde okuma yazma bilen ender kişilerdendir. Tüm gazvelere katılmış, Mu’te savaşında şehit düşmüştür.

164. Seyyidüna Abdullah ibn-i Zeyd el-Hazreci (R.A.)
Ezanı rüyasında gören sahabedir r.a., efendimiz s.a.v. ile birlikte tüm seferlere katılmıştır. Daha sonra bu riya Ömer b. Hattab r.a. tarafından da görülerek teyit edilmiş olmuştur.

165. Seyyidüna Abdullah ibn-i Süraka el-Muhaciri (R.A.)

166. Seyyidüna Abdullah ibn-i Seleme el-Evsi (R.A.)

167. Seyyidüna Abdullah ibn-i Sehi el-Evsi (R.A.)

168. Seyyidüna Abdullah ibn-i Süheyl el-Muhaciri (R.A.)
Babası Bedir müşriklerin tarafındayken, kendisi efendimiz tarafında savaşmıştır.
 
169. Seyyidüna Abdullah ibn-i Tarık el-Evsi (R.A.)

 

170. Seyyidüna Abdullah ibn-i Amir el-Hazreci (R.A.)
 
171. Seyyidüna Abdullah b. Abdillah b. Übeyy el-Hazreci (R.A.)
 
172. Seyyidüna Abdullah b. Abs el-Hazreci (R.A.)
 
173. Seyyidüna Abdullah ibn-i Abd-i Menaf el-Hazreci (R.A.)
 
174. Seyyidüna Abdullah ibn-i Urfuta el-Hazrecî (R.A.)
 
175. Seyyidüna Abdullah ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
 
176. Seyyidüna Abdullah ibn-i Ümeyr el-Hazrecî (R.A.)
 
177. Seyyidüna Abdullah ibn-i Kays bin Halid el-Hazrecî (R.A.)
 
178. Seyyiduna Abdullah ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
 
179. Seyyidüna Abdullah ibn-i Ka’b el-Hazrecî (R.A.)
 
180. Seyyidüna Abdullah ibn-i Ka’b b. Amr el-Hazrecî (R.A.)
 
181. Seyyidüna Abdullah ibn-i Mahreme el-Muhaciri (R.A.)
 
182. Seyyidüna Abdullah ibn-i Mes’ud el-Muhacirî (R.A.)
İslam ile tanışan ilk müslümanların altıncısıdır. Uzun süre efendimiz s.a.v’in hususi hizmetinde bulunmuş kutlu sahabilerdendir. Hal vetavırları ile efendimiz s.a.v’e an çok benzeyen sahabedir r.a. Efendimiz s.a.v in pabucunu, suyunu, yastığını taşıma şerefine erişmiş, yetmiş kadar sureyi bizzat efendimizden s.a.v öğrenmiştir. Bu durum tesfir ilmine buyuk faydası bulunan nüzul sebeplerine de muttali olmuştur. Hz. Ömer b. Hattab r.a., ibn Mesut r.a. Kufe’ye mürşid ve müftü
olarak göndermiştir. Pek çok konuda fetva verme yetki ve derecesinde bir sahabe efendimizdir.
 
183. Seyyidüna Abdullah ibn-i Maz’un el-Muhacirî (R.A.)
 
184. Seyyidüna Abdullah ibn-i Numan el-Muhacirî (R.A.)
 
185. Seyyidüna Ubade bin el-Haşhaş el-Hazrecî (R.A.)
Bedr ve Uhud’a iştirak etmiş ve Uhud’da şehit olan sahabelerdendir.
 
186. Seyyidüna Ubade bin es-Samıt el-Hazreci (R.A.)
Bedr savaşı başta olmak üzere tüm savaşlara katılmış, ayrıca efendimiz s.a.v kendisini zekat mallarını toplamada görevlendirmiştir.Hz Ömer r.a. zamanında Şam diyarı fethedilince oradaki
insanlara islamı ve kuranı öğretmek üzere gönderilmiştir. Daha sonra filistin topraklarına geçmiş ancak orada muaviye ile bir konuda anlaşamamaları üzerine Medine’ye geri dönmüştür. Bunun üzerine Hz Ömer r.a. kendisini geri göndermiş ve muaviyeye hitaben yazdığı mektupta Ubade r.a.’a ilişmemesini ciddi bir şekilde söylemiştir.
 
187. Seyyidüna Abbad ibn-i Bişr el-Evsi (R.A.)
 
188. Seyyidüna Abbad ibn-i Kays b. Amir  el-Hazrecî (R.A.)
 
189. Seyyidüna Abbad ibn-i Kays b. Ayşete el-Hazrecî (R.A.)
 
190. Seyyidüna Abs b. Amır el-Hazreci (R.A.)
 
191. Seyyidüna Ubeyd b. Ebi Ubeyd el-Evsî (R.A.)
 
192. Seyyidüna Ubeyd b. Evs el-Evsî (R.A.)
Bedr’de dört kişiyi esir alarak birbirne bağladığı için kendisine “mukrin” denilmiştir.
 
193. Seyyidüna Ubeyd ibn’ut-Teyyihan el-Evsî (R.A.)
 
194. Seyyidüna Ubeyd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.)
 
195. Seyyidüna Ubeyd bin Haris el-Muhaciri (R.A.)
Rivayete göre efendimiz s.a.v den yirmi yaş yaşlıydı ve efendimiz s.a.v de kendisine ona göre hürmet gösterirdi. İlk müslüman olanlardandır. Bedr günü Allah’ın resulu s.a.v “kalk ey Hamza, kalk ey Ali, kalk ey Ubeyde” buyurmuşlardır. Rivayete göre Bedr’deki müslümanların en yaşlısı idi. Bedr’de yaralanır daha sonra es-Safra denilen yerde vefat eder. Vefat ettiğinde 63 yaşlarında olduğu soylenir.
 
196. Seyyidüna Utbe bin Rabia Halifü’l-Evs (R.A.)
 
197. Seyyidüna Utbe bin Abdillah el-Hazrecî (R.A.)
 
198. Seyyidüna Utbe bin Gazvan el-Muhacirî (R.A.)
Efendimiz s.a.v’in de dahil olduğu ilk müslüman olan 7 kişiden birisidir r.a. hatta Basra’da verdiği bir hutbede “Ağaç yapraklarından başka yiyeceğimiz yoktu. Yaprak yemekten avurtlarımız yara içinde kalmıştı” demiştir.Daha sonraları, Hz Ömer r.a. tarafından Basra topraklarına gönderir. Bu yer arabistanın irana en uzak yeridir. Fethi biiznillah yapar ve Basranın sınırlarını çizer. Basra’yı ilk kez imar edip şehir haline getiren kişi Utbe b. Gazvan’dır r.a.
 
199. Seyyidüna Osman ibn-i Maz’un el-Muhacirî (R.A.)
Müslüman olmasına rağmen Mekke’de müşrik olan bir akrabasının koruması altında rahatça yaşamakta iken diğer müslümanlara yapılan eziyetten rahatsız olur ve benim rahatım da niye diyerek akrabasının korumasından çıkar bunu da herkese duyurur. Her türlü darb ve saldırıya da biiznillah göğüs gerer ağzından çıkan sözler şu olmuştur “bana Allahın himayesi yeter ben onu dilerim !” Son derece abid ve zahid bir şahsiyetti. Şarap haram kılınmamışken dahi şarap içmemiştir.
 
200. Seyyidüna Adiyy ibn-i Ebi Zağba el-Hazreci (R.A.)
 
201. Seyyidüna Usayme el-Esedi el-Evsi (R.A.)
 
202. Seyyidüna Usayme el-Eşcai el-Elvi (R.A.)
 
203. Seyyidüna Atıyye bin Nüveyre el-Hazrecî (R.A.)
 
204. Seyyidüna Ukbe bin Amir el-Hazrecî (R.A.)

205. Seyyidüna Ukbe bin Osman el-Hazrecî (R.A.)

206. Seyyiduna Ukbe bin Vehb b. Rabia el-Hazreci (R.A.)

207. Seyyidüna Ukbe bin Vehb b. Kelde el-Muhacirî (R.A.)

208. Seyyidüna Ukkaşe bin Mıhsan el-Muhacirî (R.A.)
Savaş sırasında kılıcı kırılınca efendimiz s.a.v kendisine bir hurma dalı vermiş ve o dal kılıca dönüşmüştür. Ukkaşe b. Mıhsan r.a. hem bedr’de hem de diğer savaşlarda bu kılıç ile mücade etmiştir.Hayatta iken, efendimiz s.a.v, kendisinin Sorgusuz Sualsiz bir şekilde cennete gireceğini müjdelemiştir. R.A.
 
209. Seyyidüna Umare bin Hazm el-Hazrecî (R.A.)
 
210. Seyyidüna Amr b. Ebi Serh el-Muhaciri (R.A.)
 
211. Seyyidüna Amr ibn-i İyas el-Hazrecî (R.A.)
 
212. Seyyidüna Amr ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (R.A.)
Müslüman olduğu gün efendimiz s.a.v, Amr b. Sa’lebe’nin R.a başını meshettiği ve 100 yaşında vefat ettiğinde dahi saçının o bölgesinin ağarmadığı rivayet edilmektedir.
 
213. Seyyidüna Amr ibn’ül Haris el-Muhacirî (R.A.)
 
214. Seyyidüna Amr ibn-i Süraka el-Muhaciri (R.A.)
 
215. Seyyidüna Amr ibn-i Talk el-Hazreci (R.A.)
 
216. Seyyidüna Amr ibn-i Muaz el-Evsî (R.A.)
 
217. Seyyidüna Amr b. Ma’bed el-Ez’ar el-Evsi (R.A.)
 
218. Seyyidüna Ammar ibn-i Yasir el-Ansi   el-Muhacirî (R.A.)
İslam tarihinde Ammar ismi ve Ammar ailesi denildiğinde akla ilk gelen işkencedir. Müslüman olduktan sonra müşriklerin baskı, zulüm ve işkenceleri altında kalmış olan bu aile, canları pahasına da olsa imanlarından taviz vermemişlerdir. Ammar r.a.’ın babası Yasir r.a. aslen Yemen’li idi. Zaten mekke eşrafından olmamaları ve zengin de olmamaları bu işkencelerin daha kolay yapılmasına zarihen sebep olmuştur.Anne ve babası çeşitli işkenceler altına vefat ederek, islam tarihinin ilk şahitleri olarak isimlerini ukbaya yazdırmışlardır. Ammar b. Yasin r.a da bu işkenceleri yaşamıştır. Bir keresinde efendimze s.a.v gelip durumu anlattığında efendimiz s.a.v eğer kalbin islamda ve tevhidde ise onların istediği şeyleri soyleyebilirsin diye buyurarak bu yönde bir ruhsat vermiştir. Nitekim daha sonra da Nahl suresinin 106. ayeti nazil olmuşmuştur.Mescid-i haram’ın inşasında bizzat çalışmış herkes sırtında bir taş taşırken o iki taş taşımıştır. R.a, Sıffın savasında Hz Ali r.a. tarafında yer almıştır.
 
219. Seyyidüna Umeyr ibn-i Ebî Vakkas (ŞEHİD)  el-Muhacirî  (R.A.)
Bedr’e iştirak etmiş ve şehit olmuştur. R.A. ilk müslümanlardan ve ilk muhacirlerdendir. Şehit olduğunda daha 16 yaşındaydı.Efendimiz s.a.v. Bedr’e doğru sefer için hazırlandığında, Umeyr b. Ebi Vakkas r.a. da sefere iştirak etmek istemiş ancak Allah resulu s.a.v yaşının küçük olduğunu görünce başlangıçta savaşa katılmasına izin vermek istememişti. Daha sonra abisi ile güreş tutar ve onu yenince Efendiler Efendisi s.a.v, Umeyr b. Ebi Vakkas r.a.’a izin verir.Kendisi yaş olarak küçük olduğundan kılıcı kendisine göre bir hayli büyük idi. Bu yüzden kılıcı kendi bedeni etrafına sararak bağlayan da abisi, değerli sahabe – Sa’d b. Ebi Vakkas R.a – idi. 
 
220. Seyyidüna Umeyr b. Haris el-Hazreci (R.A.)
 
221. Seyyidüna Umeyr ibn’ül Humam (ŞEHİD)  el-Hazrecî  (R.A.)
“Benimle cennete gitmek arasında bunların (müşriklerin) beni öldürmesindne başka bir engel yokmuş demek” diyerek ağzındaki hurmayı bırakıp müşrik cephesine dalan ve şehit oluncaya kadar da çarpışan sahabe efendimizdir. R.a Ensar’dan ilk şehit olandır.
 
222. Seyyidüna Umeyr ibn-i Avf Mevla Suheyl el-Muhacirî (R.A.)
 
223. Seyyidüna Antera Mevla b. Süleym b. Amr el-Hazreci (R.A.)
 
224. Seyyidüna Avf ibn’ül-Haris el-Evsi (R.A.)
 
225. Seyyidüna Uveym ibn-i Saide el-Evsî (R.A.)
 
226. Seyyidüna İyad ibn-i Züheyr el-Muhacirî (R.A.)
 
227. Seyyiduna el-Fakih ibn-i Bişr el-Hazrecî (R.A.)
 
228. Seyyiduna Ferve bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
Tüm savaşlara iştirak etmitir. Ganimet mallarını korumakla görevlendirilen sahabidir.
 
229. Seyyiduna Katade bin Numan el-Hazrecî (R.A.)
Efendimiz s.a.v ile birlikte tüm savaşlara katılmıştır. Bir savaşta gözü yuvasından çıkmış ama kopmamıştır. Diğer sahabeler efendimize s.a.v’e “koparalım mı” diye sorunca efendimiz s.a.v “hayır demiş, mübarek eli ile gözü yerine koymuştur. Ondan sonra o gözü diğer gözünden daha iyi görmeye başlar.”Ashabın önde gelenlerindendi. Mekke’nin fethi gününde Zaferoğulları’nın sancağını kendisi taşımıştı. R.a.
 
230. Seyyidüna Kudame bin Maz’un el-Muhaciri (R.A.)
 
231. Seyyidüna Kutbe bin Amir el-Hazreci (R.A.)
 
232. Seyyidüna Kays b. Ebi Sa’saa el-Hazreci (R.A.)
 
233. Seyyidüna Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (R.A.)
 
234. Seyyidüna Kays ibn-i Muhalled el-Hazrecî (R.A.)
 
235. Seyyidüna Ka’b ibn-i Cemmaz el-Hazreci (R.A.)
 
236. Seyyidüna Ka’b ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.)
 
237. Seyyidüna Malik b. Ebi Havliyy el-Muhacirî (R.A.)
 
238. Seyyidüna Malik ibn’ud Duhşum el-Hazrecî (R.A.)
Efendimiz s.a.v tarafından münafıkalrın “Mescid-i Dırar”ı yakmak üzere gönderilen iki sahabeden biridir ve yakmışlar, görevi yerine getirmişlerdir.
 
239. Seyyidüna Malik ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)
 
240. Seyyidüna Malik ibn-i Kudame el-Evsı (R.A.)
 
241. Seyyidüna Malik ibn-i Mes’üd el-Hazrecî (R.A.)
 
242. Seyyiduna Malik ibn-i Nümeyle el-Evsi (R.A.)
 
243. Seyyidüna Mübeşşir b. Abd’il-Münzir (ŞEHİD)  el-Evsî (R.A.)
 
244. Seyyidüna Mücezzer ibn-i Ziyad el-Hazreci (R.A.)
 
245. Seyyidüna Muhriz b. Amr el-Hazrecî (R.A.)
 
246. Seyyidüna Muhriz ibn-i Nadle el-Muhaciri (R.A.)
 
247. Seyyidüna Muhammed ibn-i Mesleme el-Evsî (R.A.)
Ashabın ileri gelenlerinden biri olup, Tebük dışında bütün gazvelere katılmıştır. Hz. Osman b. Affan’dan r.a. sonra meydana gelen fitneye karışmamış, bunun sebebi sorulduğunda Resulullah s.a.v. in bu şekilde tavsiye ettiğini söylemiştir.Fitne olarak adlandırılan olaylara; Sa’d b. Ebi Vakkas, Abdullah b. Ömer, Eslame b. Zeyd r.a.e de katılmadıkları rivayet edilmiştir.
 
248. Seyyidüna Mudlic ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)
 
249. Seyyidüna Mersed ibn-i Mersed el-Muhaciri (R.A.)
Mersed r.a. babası ile Bedr’e iştirak etmiş kutlu sahabelerdendir.
 
250. Seyyiduna Mistah Avf ibn-i Üsase el-Muhaciri (R.A.)
 
251. Seyyidüna Mes’üd ibn-i Evs el-Hazrecî (R.A.)
 
252. Seyyidüna Mes’üd ibn-i Halde el-Hazrecî (R.A.)
 
253. Seyyidüna Mes’üd ibn-i Rabia el-Muhacirî (R.A.)
 
254. Seyyidüna Mes’üd ibn-i Sa’d el-Evsi (R.A.)
 
255. Seyyidüna Mes’üd ibn-i Sa’d el-Hazrecî (R.A.)
 
256. Seyyidüna Mus’ab ibn-i Umeyr el-Muhacirî (R.A.)
Mekke’nin en ileri gelen zengin ailelerindendi. Güzel yüzlü, yakışıklı, temiz görünümlü, bakımlı bir gençti. Efendimiz s.a.v. onun hakkında; “Mekke’de Mu’ab b. Umeyr’den daha güzel giyinen daha yakışıklı ve nimetler içinde olan başka bir genç görmedim.” buyurmuşlardır.İslamı seçtikten sonra o nazlı ve debdebeli hayatını terk etmiş, her türlü eza ve cefayı çekmek zorunda bırakılmıştır. En başta da ailesinin ve kavminin. Efendimiz s.a.v. Mus’ab r.a. ı Medine’lere dini öğretmek için göndermiştir. Böylece Medine’ye ilk hicret etme şerefine de sahip olmuştur. Bir yıl içerisinde de islam, Medinede hızla yayılmış, içinde İslamın konuşulmadığı tek bir ev kalmamıştır.
 
Mus’ab b. Umeyr r.a. hem Bedr’de hem de Uhud’da Muhacirlerin Sancağını taşımıştır. Uhud savaşında bir kılıç darbesi ile önce sağ kolunu kaybetmiş, sancağı sol kolu ile taşımaya başladıktan sonra başka bir kılıç darbesi ile de o kolunu kaybetmiştir. Efendimizi s.a.v’in çok sevdiği sahaberlerdendi. Uhud’da bu durum ile ilgili olarak Ahzab suresinin 23. ayeti nazil olmuştur.Bir zamanların zenginlik içinde yaşayan bu değerli insan şehit olduğunda vucudunu tam örtecek bir örtü dahi bulup kefenleyememişlerdir. Efendimiz s.a.v başının ve vucudunun örtülmesini soylemiş ayaklarına kefeni yetmemiştir. 
 
257. Seyyidüna Muaz ibn-i Cebel el-Hazreci (R.A.)
18 yaşında müslüman olmuştur. Erfendimiz s.a.v’in bazen kendisine “Ey Muaz! Seni gerçekten seviyorum” dediği rivayet edilmiştir.Efendimizin Kuranı 4 kişiden öğrenin dediği sahabelerden birisi olma ayrıcalığı vardır. Efendimiz s.a.v kendisini İslamı anlatması için Yemen’e göndermiştir. Efendimizle son vedalaşması ise o zamandaı çünkü Yemenden geri dönüşü ancak Hz Ömer r.a. ın halifeliği zamanında olacaktı.
 
258. Seyyidüna Muaz ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)
 
259. Seyyidüna Muaz ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
 
260. Seyyidüna Muaz ibn-i Maıs el-Hazreci (R.A.)
 
261. Seyyidüna Ma’bed ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
 
262. Seyyidüna Muattib ibn-i Ubeyd el-Evsi (R.A.)
 
263. Seyyidüna Muattib ibn-i Avf el-Muhaciri (R.A.)
 
264. Seyyidüna Muattib ibn-i Kuşeyr el-Evsî (R.A.)
 
265. Seyyidüna Ma’kıl ibn-i Münzir el-Hazreci (R.A.)
 
266. Seyyidüna Ma’mer bin el-Haris el-Muhaciri (R.A.)
 
267. Seyyidüna Ma’n ibn-i Adiyy el-Evsi (R.A.)
Bedr başta olmak üzere tümüne iştirak etmiştir. Cahiliye döneminde okuma-yazma bilen ender kişilerdendir. Yamame günü şehit düşmüştür.
 
268. Seyyidüna Muavviz b. el-Haris (ŞEHİD) el-Hazreci (R.A.)
Kardeşleri Avz ve Muaz r.a. da kendisiyle birlikte Bedr’e iştirak etmişlerdir. Rivayetlere göre Bedr günü Ebu Cehili öldüren sahabe efendimizdir. Bediüzzaman hazretleri Mektubat 19. Mektup sayfa 416 da Efendimiz s.a.v’in muzilerini naklederken soyle demektedir; Gavze-i Bedir’in on dört şehidinden birisi olan Muavviz ibni Afra (validesinin adı), Ebu Cehil ile döğüşürken Ebu Cehil o kahramanın bir elini kesmiş, o da öteki eliyle elini tutup Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam’ın yanına gelmiş. Efendimiz s.a.v onun elini yerine yapıştırdı, mübarek tükürünüğünü ona sürdü. Birden şifa buldu, yine harbe gitti, şehid oluncaya kadar herb etti.”
 
269. Seyyidüna Muavviz ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
  
270. Seyyidüna Mikdad b. Amr el-Hazreci (R.A.)
İlk müslümanlardan ve Habeşistan’a ilk hicret eden sahabelerdendir. Aynı zamanda Mekke’de müslümanlığını ilan eden ilk 7 kişiden biridir r.a… Resulu Ekrem Efendimiz s.a.v., Bedir Savaşı öncesi meydana gelen olaylar ve düşmana karşı takınılacak tavırla ilgili ashabına meşverette bulunduğu sırada, Mikdad r.a. ayağa kalkarak; “Ey Allahın elçisi!, Biz seninle beraberiz. Allaha and olsun ki, israiloğullarının Hz Musa’ya dediği gibi “git, sen ve Rabbin savaş biz şuracıkta oturacağız” demiyeceğiz.” Allah resulu s.a.v’in bu sözler çok hoşuna gider ve Mikdad r.a. için hayır duada bulunur.
 
271. Seyyidüna Münzir ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
 
272. Seyyiduna Münzir ibn-i Kudame el-Evsî (R.A.)
Hem bedr’e hem de uhud’a katılmıştır. Beni Kaynuka günü, esirlerin kontrol altında tutulması görevi verildiği zikredilir.
 
273. Seyyidüna Münzir ibn-i Muhammed el-Evsi (R.A.)
 
274. Seyyidüna Mıhca’ Mevla Ömer b. Hattab (ŞEHİD) el Muhaciri  (R.A.)
Aslen Yemen’lidir. Hz. Ömer r.a.’ın azadlısı idi. Bedir’de, bir müşrik tarafından atılan ok ile su içerken göğüsüne saplanarak şehit edilmiştir. Bedr’in İLK şehididir.
 
275. Seyyidüna Nasr ibn-i Haris el-Evsi (R.A.)
 
276. Seyyidüna Nu’man ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
 
277. Seyyidüna Nu’man ibn-i Sinan el-Hazrecî (R.A.)
 
278. Seyyidüna Nu’man ibn-i Asr el-Evsî (R.A.)
 
279. Seyyidüna Nu’man b. Abd Amr el-Hazreci (R.A.)
 
280. Seyyidüna Nu’man ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.)
 
281. Seyyidüna Nevfel ibn-i Abdullah el-Hazrecî (R.A.)
 
282. Seyyidüna Hani Ebu Burde b. Niyar el-Evsi (R.A.)
 
283.Seyyidüna Vakıd ibn-i Abdullah el-Muhaciri (R.A.)
Müşriklerden “amr b. el-hadremi”yi öldürerek, müslümanlardan Allah yolunda ilk kan döken kişi olmuştur.
 
284. Seyyidüna Vedia bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
 
285. Seyyidüna Varaka bin İyas el-Hazrecî (R.A)
Bedr, Uhud, hendek ve diğer tüm gazalara iştirak etmiş, Yemame günü şehit olmuştur.
 
286. Seyyidüna Vehb ibn-i Sa’d el-Muhaciri (R.A.)
 
287. Seyyidüna Yezîd ibn’ül-Haris (ŞEHİD) el-Hazreci  (R.A.)
 
288. Seyyidüna Yezîd ibn-i Rukayş el-Muhacirî (R.A.)
 
289. Seyyidüna Yezid ibn’ül-Münzir el-Hazrecî (R.A.)
 
290. Seyyidüna Ebu Useyd Malik b. Rabia el-Hazreci (R.A.)
Kendisi için Bedr’e katılanlar içinde en son vefat eden kişi olarak bahsedilmektedir r.a. yaşlanıp da gözlerini kaybettiği bir zamanda, yeğenine şöyle dediği rivayet olunmaktadır; “Ey kardeşimin oğlu! Keşke benle sen Bedr’e gitsek ve orada Cebab-ı Allah görme duyumu geri verse, meleklerin
şeksiz şüphesiz bizim için çıkageldikleri bölgeyi sana göstersem..”
 
291. Seyyidüna Ebu’l-A’ver b. el-Haris el-Hazreci (R.A.)
 
292. Seyyidüna Ebu Eyyüp Halid b. Zeyd el-Hazreci (R.A.)
Efendimiz s.a.v’in Medine’ye hicret ettiğinde evinde 7 ay kadar misafir kaldığı sahabe efendimizdir r.a. Başta Bedr olmak üzere tüm gazvelere katılmıştır. Hayber dönüşü efendimiz s.a.v’in çadırı önünde tüm gece nöbet tutmuştur. Efendimiz s.a.v. de onun için “Allah’ım beni koruyarak gecelediği gibi sen de Ebu Eyyup’u koru.” Efendimizin s.a.v istanbul ile sözüne iktida ederek emeviler zamanında istanbula kadar gelmiş, vefat etmesi durumunda cesedinin ordunun
ulaştığı en son noktaya defnini vasiyet etmiştir.
 
293. Seyyidüna Ebu Huzeyfe b. Utbe el-Muhaciri (R.A.)
 
294. Seyyidüna Ebu’l-Hamra Mevla el-Haris b. Afra el-Hazreci (R.A.)
 
295. Seyyidüna Ebu Humeyda Ma’bed b. Abbad el-Evsi (R.A.)
 
296. Seyyidüna Ebu Hanne Malik b. Amr el-Evsi (R.A.)
 
297. Seyyidüna Ebu Harice Amr b. Kays el-Hazreci (R.A.)
 
298. Seyyidüna Ebu Halid el-Haris b. Kays el-Hazreci (R.A.)
 
299. Seyyidüna Ebu Huzeyme b. Evs el-Hazreci (R.A.)
 
300. Seyyidüna Ebu Davut Umeyr b. Amir el-Hazreci (R.A.)
 
301. Seyyidüna Ebu Dücane Simak b. Hiraşe el-Hazreci (R.A.)
Hem bedr hem de Uhud’a iştirak etmiştir. Uhud’un en çetin anlarında gösterdiği kahramanlık ile tarihe geçmiştir. Savaşın en zor anlarında efendimiz s.a.v’in etrafını şu kutlu sahabiler kuşatmış ve kendilerini siper etmişlerdir; * Ebu Bekir r.a., * Ömer r.a., * Ali r.a., * Abdurrahman r.a., * Sa’d r.a., * Zübeyr r.a., * Talha r.a., * Ebu Ubeyde r.a., * Ebu Dücane r.a.
 
302. Seyyidüna Ebu Zeyd Kays b. es-Seken el-Hazreci (R.A.)
 
303. Seyyidüna Ebu Sebre b. Ebi Ruhm el-Muhaciri (R.A.)
Validesi, efendimiz s.a.v’in halası olan Burre binti Abdilmuttalib’dir. Hem Habeşistan’a hem de Medine’ye hicret etmiştir.* Medine’ye hicret eden sahabilerden hiçbiri bir daha Mekke’ye dönmemiştir. R.A.E
 
304. Seyyidüna Ebu Seleme b. Abdi’l-Esed el-Muhaciri (R.A.)
Hem efendimiz s.a.v ile hem de Hz Hamza r.a. ile süt kardeşidir. Bedr ve Uhud’a iştirak etmiş, Uhud’da aldığı yaradan dolayı hicri 3 senesinde vefat etmiştir.
 
305. Seyyidüna Ebu Salit Useyre b. Amr el-Hazreci (R.A.)
 
306. Seyyidüna Ebu Sinan Vehb b. Mıhsan el-Muhaciri (R.A.)
 
307. Seyyidüna Ebu Şeyh b. Übeyy b. Sabit el-Hazreci (R.A)
 
308. Seyyidüna Ebu Dayyah Nu’man b. Sabit el-Evsi (R.A)
 
309. Seyyidüna Ebu Talha Zeyd b. Sehl el-Evsi (R.A.)
Başta Bedr olmak üzere Resulullah s.a.v ile birlikte tüm gazalara iştirak etmiştir. Uhud günü efendimiz s.a.v’in dağa yerleştirdiği okçulardandır. Nitekim Uhud günü efendimizi korumak için önüne geçer ve kalkan vazifesi görmüştür. “boynum senin boynuna, canım da sana feda olsun” diyerek bir o yanına bir bu yanına efendimiz s.a.v’in koşturup duruyordu.
 
310. Seyyidüna Ebu Ubade Sa’d b. Osman el-Hazreci (R.A.)
 
311. Seyyidüna Ebu Abs Abdirrahman b. Cebr el-Evsi (R.A)
 
312. Seyyidüna Ebu Akil Abdurrahman b. Abdillah el-Evsi (R.A)
Bedr’den ve Uhud’dan mahzun döner “şehit olamadım!” diye. Ta ki Yemame gününe kadar, ki o günde Kuran’ın hafızlarında 70 kadar sahabenin şehit olduğu gündür. Ebu Akil r.a. “Yemame Günü” o kadar çok ciddi yaralar alır ki ancak sürüye sürüye çadıra getirebilir arkadaşları. İbn Ömer r.a.’dan rivayetle şöyle anlatılır; “sürüye sürüye çadıra getirdik, üzerine bir bez attık, dışarıda ise sahabe saflarında yer yer çatlaklar oluşuyor ve sahabi feryetları duyuluyordu. Bir yerde Nesibe r.a.’ın feryadı duyuluyor diğer bir yerde ise Salim r.a.’ın sesi duyuluor o Salim r.a. ki Ömer b. Hattab r.a. “O hayatta olsaydı yerime onu tavsiye ederdim!”, diğer bir yerde Ammar r.a’ın sesi duyuluyordu “ben ki Allah Resulu önünde savaştım, bügun kaçar mıyım?” diyordu.
İbn. Ömer r.a. anlatmaya devam ediyor; ben Ebu Akil r.a. ölüyor diye bekliyordum, birden çadırın önünden geçen bir sahabenin dudaklarında şu söz döküldü; “ya el-ansar, toparlanın tekrar hücuma geçin!” bunu duyunca örtünün altındaki Ebu Akil r.a. birden canlanır, düşmana saldırmak için ayağa kalkar, ibn. Ömer r.a. “gitme öleceksin” der, ama Akil r.a. “Duymuyor musun? Beni çağırıyorlar” der. Onlar (ansarlar) ki Allah’a giden yolda efendimiz s.a.v’in yardımcılarıydılar.
 
Ebu Akil r.a. düşmanın içine dalar ve yere düşünceye kadar da durmadan Allah düşmanlarıyle savaşmaya devam eder. Yere düştüğünde ise her yeri doğranmıştır artık, kanlar içindedir. Dudakları ve yuzu ise hala mahsundur. Çünkü, ya saflarımız yıkıldıysa ya cephemiz açıldıysa ya Allah’ın resulunun s.a.v ordusu yenildiyse diye endişe ediyordu. Savaştan sonra ibn. Ömer r.a. yerde yatan Akil r.a.’ın yanına gider ve “Müjdeler olsun Ebu Akil r.a., Allah düşmanları öldürüldü!” der, Ebu Akil r.a. tebessüm eder ve şehadet getirerek şehit olur….
 
313. Seyyidüna Ebu Kebşe Mevla Resulillah (s.a.v.) el-Muhaciri (R.A.)
 
314. Seyyidüna Ebu Lübabe Beşir b. Abdi’l-Münzir el-Evsi (R.A.)
 
315. Seyyidüna Ebu Mahşiyy Suveyd et-Tai el-Muhaciri (R.A.)
 
316. Seyyidüna Ebu Mersed Kennaz b. Hısn el-Muhaciri (R.A.)
Medineye ilk hicret edenlerdendir. Bedr’e oğlu Mersed b. Ebi Mersed r.a. ile birlikte katılmıştır. Efendimiz s.a.v’den şu hadisi rivayet ettiği soylenmektedir “Mezarların üzerine oturmayın ve aralarında namaz kılmayın;” buyuduğunu işittim demiştir.
  
317. Seyyidüna Ebu Muleyh b. El-Ez’ar b. Zeyd el-Evsi (R.A.)
 
318. Seyyidüna Ebu’l Münzir Yezid b. Amir el-Hazreci (R.A.)
 
319. Seyyidüna Ebu’l-Heysem Malik b. et-Teyyihan el-Evsi (R.A.)
 
320. Seyyidüna Ebu’l-Yeser Ka’b b. Amr el-Hazreci (R.A.)
Bedr’de çok kahramanlıkları olmuştur. Kısa boylu, tıknaz ve biraz da kilolu olmasına rağmen Bedr’de Abbas b. Abdulmuttalib’i esir almıştır. Efendimiz s.a.v bu hususlar ilgili olarak “sana kerim bir melek yardım etti” buyurmuşlardır.Sıffın savaşı’nda Hz Ali r.a.ın yanında yer almıştır. Bedirashabı içinde en son vefat eden sahabelerden olduğu rivayet edilmektedir r.a.  
 
(Radiyallahu Anhum Ecmain)
 

Kimler Neler Demiş?

avatar
450
  Subscribe  
Bildir
Scroll Up