Ayetel Kürsi

Kuran-ı Kerim’in Bakara Suresinin 255. Ayeti olan Ayet-el Kürsi çok önemlidir. Bilinmesi, ezberlenmesi ve anlamının (Türkçe mealinin) bilinmesinin pek çok faydası vardır. Bu yazımızda öncelikle Ayetel Kürsi’nin Arapça Yazılışı ve Telefuzu, sonra Türkçe Meali verilmektedir.
 
Telefuzun doğru olması için ayrıca MP3 ses dosyası da eklenmiş olup, aşağıdaki Player’a tıklayarak dinleyebilirsiniz. Ayrıca yazımızın son bölümünde Ayetel Kürsi’nin faziletleri ve okunmasının faydaları yeralmaktadır.
 

 

Ayetel Kürsü Arapça Okunuşu ve Türkçe Meali

Öncelikle Bakara suresinin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi’nin uzun bir ayet olduğunu hatırlatmak isteriz. Aslında tek ve uzun bir cümle olan ayeti aşağıda cüme gruplarına ayırarak anlamları ile birlikte yazıyoruz ki ezberlerken veya okurken sizlere kolaylık olsun.

1. Allahülailahe illa hüvel hayyül kayyum,
Allah’dan başka hiç bir tanrı yoktur. O, daima (hay olan) yaşayan,
ve (kayyum olan) daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır.
2. late’huzühu sinetün vela nevmün,
O’nu ne gaflet basar, ne de uyur.
3. lehu mafissemavati ve mafil ard,
Yeryüzünde ve göklerde ne varsa O’nundur.
4. men zelleziy yeşfe-u ındehu illa biiznih,
O’nun izni olmaksızın nezdinde şefaat edebilecek olan kimdir?
5. yalemü mabeyne eydiyhim vema halfehüm
O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir.
6. vela yühıtune bişey’in min ılmihı illa bimaşae,
Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar.
7. vesia kürsiyyühüssemavati vel’ard
O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır.
8. vela yeudühu hıfzuhüma vehüvel aliyyül azim.
Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O çok yüce ve çok büyüktür.
 

Ayetel Kürsi’nin Faziletleri, Faydaları

Efendimiz (sav) buyurdu ki; “Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, ALLAH’u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir” (Beyhâki) 

Efendimiz (sav) buyurdu ki; “Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur’ân Ayetlerinin Efendisidir Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar (O Ayet) Ayet-el Kûrsi’dir” (Beyhâki)

Efendimiz(sav) buyurdu ki; “Her kim Ayet-el Kûrsi’yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa ALLAH CC ona yardım eder” (Suyuti, Dürrül Mensûr) 

 

Kimler Neler Demiş?

avatar
450
  Subscribe  
Bildir
Scroll Up