Namaz Sureleri ve Anlamları, Fatiha Suresi

Kuran-ı Kerim’in ilk suresi olan Fatiha Suresi Namazda en çok okunan suredir. Bilinmesi, ezberlenmesi ve anlamının (Türkçe mealinin) bilinmesinin pek çok faydası vardır. Bu yazımızda öncelikle Fatiha Suresinin Arapça Yazılışı ve Telefuzu, sonra Türkçe Meali verilmektedir. Telefuzun doğru olması için ayrıca MP3 ses dosyası da eklenmiş olup, aşağıdaki Player’a tıklayarak dinleyebilirsiniz. Ayrıca yazımızın son bölümünde Fatiha Suresini okumanın fayda ve faziletlerine ilişkin bir çalışma da eklenmiştir.

 

Fatiha Suresinin Okunuşu ve Meali 

1.  Elhamdü lillâhi  rabbil’alemin.
Hamd, âlemlerin Rabbi,
2.  Errahmânir’rahim.
merhametli olan, merhamet eden
3.  Mâliki yevmiddin.
ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur.
4.  İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în,
(Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
5.  İhdinessırâtel müstakîm.
Bizi doğru yola,
6.  Sırâtellezine en’amte aleyhim Gayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.  
nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.

Fatiha Suresinin Faydaları

Ali bin Ebî Tâlib’in rivâyetine göre: Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurmuştur: “Fatiha Arş-ı Âla’nın altındaki hazineden indirilmiştir.” 

Enes bin Mâlik’in rivâyetine göre: Resulullah Sallallâhü Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: Kur’ân’ın en faziletli sûresi Fâtiha Sûresidir.” 

İbni Abbas’ın rivâyetine göre: Resulullah (a.s.m.) bu hususu şöyle dile getirmiştir: “Fatiha sevap bakımından Kur’ân’ın üçte birine denktir.” 

Abdülmelik bin Umeyr’in rivâyet ettiği bir hadiste: Peygamberimiz (a.s.m.) bu hakikati şu sözleriyle dile getirmiştir.  “Fâtiha Sûresi her derde devadır.” “Fatiha Sûresi, zehirden kurtulmak için  şifadır.”    

İmran bin Husayn’ın rivâyetine göre: Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurmuştur: “Fatihayı ve  Ayetül Kürsiyi bir kul okursa, o gün ona insan ve cin nazarı değmez.” 

Kimler Neler Demiş?

avatar
450
  Subscribe  
Bildir
Scroll Up