Hasr Suresinin Huvallahullezi Kısımları

Halk arasında “Huvallahullezi” olarak bilinen Haşr Suresinin 22, 23 ve 24. ayetleri Sabah ve Akşam Namazlarından sonra okunan oldukça güzel ve pek çok hikmeti bulunan ayetlerdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Her kim sabah ve akşam (euzu billahis Semi’ıl Aliimi mineşşeytani racim, bismillahirrahmanir rahim) der ve Haşr suresinin son üç ayetini okursa,  Allah (c.c) kendisine 70 bin melek görevlendirir, bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler.”

Aşağıda ayetlerin Arapça ve Türkçe okunuşları ve mealini bulabilirsiniz. Ayrıca teleffuzun doğru olması ve ezbelerlemeye yardımcı olması için mp3 formatında ses dosyası da eklenmiştir.

Huvallahuzllezi Ayetleri


Okunuşu ve Türkçe Meali

22. Huvallahullezi la ilahe illa hu, alimul ğaybi veşşehadeh, hu ver rahman-ur rahîm.

O Allah’dır ki kendisinden başka ilah yoktur, görülmeyeni de görüleni de bilir,
O, Rahman’dır (bu dünyada bütün varlıklara merhamet eden ve ihsan eden),
Rahim’dir (Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden ve ihsan edendir).

23. Huvallahullezi la ilahe illa hu, elmelik-ul kuddusu selam-ul mu’minul, muheyminul  aziz-ul cebbar-ul mutekebbir, subhanallahi  amma yuşrikun.

O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır.
Melik’tir  (mülkün gerçek sahibi, hükümdarı),
Kuddus’tur  (kutlu olan, her türlü eksiklikten uzak),
Selam’dır  (barış ve esenliğin kaynağı & her türlü tehlikelerden selamete çıkaran),
Mu’min’dir  (güvenlik veren, emin kılan, iman veren),
Muheymin’dir  (her şeyi görüp, gözeten-koruyan),
Aziz’dir  (üstün olan, alt edilmesi mümkün olmayan),
Cabbar’dır  (Dilediğini yapan ve yaptıran, hükmüne karşı gelinemeyen, zorla yaptırma gücüne sahip),
Mütekebbir
’dir  (büyüklükte eşi olmayan).  
Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir.  

24. Huvallahul halik-ul bari-ul musavviru lehul’esma ulhusna, yusebbihu lehu ma fissemavati vel’ardi ve huvel azizul hakim.

O Allah ki Halik‘dir  (yaratan, yoktan var eden),
Bari‘dir  (uyum içinde, kusursuzca yaratan),
Musavvir‘dir  (yarattığı her şeye bir şekil ve suret veren).
Güzel isimlerin sahibidir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder.
O, Aziz’dir  (üstün olan, alt edilmesi mümkün olmayan),
Hakim’dir  (hikmet ve hüküm sahibi).

Dualarınızla.
Saygılar ve Selamlar,
 
NOT: Kuran-ı Kerimin dünyaya ilk indirildiği gün Kadir gecesidir. Kuran’da bunu anlatan sure ise Kadir Suresi‘dir. ⬅ Kuran’da adı geçen tek ay Ramazan ayıdır. Tek gece de “Kadir Gecesi”dir. Kadir gecesinin önemini ve Kadir Suresinin anlam ve mealini yukarıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. 
   

Kimler Neler Demiş?

avatar
450
  Subscribe  
Bildir
Scroll Up