Yabancılara Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Yabancılara Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Yabancılara Çalışma İzni Nasıl Alınır? Çalışma İzni için Gerekli Evraklar Nelerdir? Bu yazımızda öncelikle Yabancılar Kanunu ve Oturma İzni hakkında genel bilgi verilmekte ve daha sonra çalışma izinleri için gerekli işlemlerden bahsedilemektedir.
 
2018 yılında getirilen yeniliklerle ilgili olarak yazımızın sonuna hatırlatma notu ekleyerek yazımızı güncellemeye çalıştık.  
 
2014 yılının Nisan ayında yürürlüğe giren yeni yabancılar kanuna göre calisma izni ve oturma izni değiştirilmiştir. Yeni kanuna göre oturma izin belgesi ve calisma izin belgesi artık yabancı kimlik kartı olarak tanzim edilmektedir. Çalışma izni alındıktan sonra oturma iznini artık otomatik olarak uzamaktadır. Ayrıca bir işleme gerek yoktur. Çalışma izninde istenen, gerekli olan belgeler Listesi aşağıda hem “Yabancı Dadı” için hem de “Yabancı Personel” için ayrı ayrı aşağıda yazılmıştır. Tüm bu soruların cevaplarını bu yazımızda değerli okuyucularımız ile paylaşıyoruz.
 
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca ikamet tezkeresi yeniden düzenlemeye gidilmiştir. Bu düzenleme uyarınca Turistik İkamet Tezkeresi’nde yapılan değişiklikler şulardır:
 
1) Turistik İkamet Tezkere’sinin süresi bir seneye çıkarılmıştır. 
2) Daha önceden söz konusu olmayan ancak artık şart koşulan Genel Sağlık Sigortası getirilmiştir. 
3) Yabancının ispatlamak zorunda olduğu parası 12 ay için toplam 6000.-USD olarak tayin edilmiştir. Mayıs 2018 tarihinden itibaren Göç İdaresi artık Türkiye’de geçici olara açılmış olan banka hesaplarındaki 6.000 USD belgesini de çok itibar edilir bulmadığı için, yabancının kendi ülkesindeki ekonomik durumunu gösteren belgeler istemekte veya o miktarda bir paranın yurtdışından Türkiye’ye gönderildiğinin ispatlanmasını istemektedir. 
 

Yeni İkamet Tezkeresi / Yeni Oturma İzin Kartı

Yukarıda bahsettiğimiz üzere Yabancılar Kanunu ile birlikte ikamet tezkeresinin süresi değiştirilmiştir. Ayrıca oturma iznine izin verilenlere artık küçük ikamet tezkeresi kitabı yerine artık oturma izin kartı verilmektedir. Yabancılara özgü olarak hazırlanan mezkur oturma izin kartı artık emniyet tarafından değil, Ankara’daki Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tanzim edilerek yabancının beyan ettiği adresine gönderilmektedir. Oturma İzin kartının bir örneğini aşağıda dikkatlerinize sunuyoruz. 
 

Yeni Çalışma İzni Kartı:

Aşağıda yazımızın devamında çalışma izninin nasıl alınacağı ve sürecin nasıl işlemekte olduğu hakkında detaylı bilgiler vermekteyiz. Yazımızın o kısmına geçmeden önce çalışma izni almış olan yabancıların işyeri adresine Göç İdaresi Başkanlığı tarafından tanzim edilerek gönderilen çalışma izin kartının bir örneğini sizlere sunuyoruz. Burada hatırlatmak istediğimiz iki önemli husus şudur;

1) çalışma izni’nin iptali halinde bu kartın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iade edilmesi gerekmektedir.

2) Oturma izni bitmeden önce başvuruda bulunarak çalışma izni almış olan yabancılar bu kartı aldıktan sonra artık bir daha emniyete müracaat ederek tezkere süresini uzatmak zorunda değildir.

Diğer bir deyiş ile; çalışma izni aynı zamanda ikamet tezkeresinin de yerine geçmekte ve çalışma izni süresince yabancının oturma izni almasına gerek bulunmamaktadır. Mezkur izin kartının bir örneği şu şekildedir;

 

Çalışma İzni için Gerekli Belgeler:

Bu sorunun aslında 2 farklı cevabı vardır ve bu cevap yabancı işçinin çalışacağı işe göre değişmektedir. Ev hizmetlisi olarak çalışacak yabancı dadı, çocuk bakıcısı veya yabancı hasta bakıcı için istenen belgeler ile Şirketlerde çalıştırılacak yabancı personel için istenen belgeler birbirinden farklıdır. Öncelikle yabancı dadı veya yabancı ev hizmetlisi için gerekli olan belgeler hakkında bilgi verelim.
 
2018 yılında yapılan en önemli değişiklik daha doğrusu başvuru sisteminde meydana gelen yenilik artık ÇALIŞMA İZNİ başvurusu sırasında İŞVEREN’in E_İMZASI ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta Adresi) talep edilmekte ve bunlar olmadan işlem yapılmamaktadır.
 

Ev Hizmetlisi Çalışma İzni Belgeler:

Yabancıdan İstenen Belgeler şu şekildedir;
1) Son giriş damgasını ve kimlik bilgilerinin olduğu resimli sayfayı gösterir renkli Pasaport sureti
2) Vesikalık fotoğraf
3) Oturma izin belgesinin fotokopisi
4) Belirli süreli İş Sözleşmesi
 
Yabancı İşçinin İşvereninden İstenen Belgeler;
1) İşveren İkametgah belgesi
2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3) Çocuk Bakıcısı için işverenin çocuklarının nufüs cüzdan fotokopileri,
4) Hasta bakıcı için hastanın durumunu gösterir sağlık raporları vb. dokümanlar.
 

Şirkette Yabancı Personel Çalıştırma ve Gerekli Belgeler:

Yabancılar için yukarıda anılan belgelere ek olarak yabancının diplomasının veya sertifikasının tercümesinin bir sureti eklenecektir. Yabancı mesleki hizmetler kapsamında (örn. mühendis, mimar) olarak çalışacaksa ayrıca YÖK’ten denklik belgesi gerekmektedir. İstihdamı sağlayacak şirketlerden istenen belgeler ise şu şekildedir; 

1) Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren ONAYLI Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, 
2) Faaliyet Belgesi ASLI
3) Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu
4) Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
5) SSK’lı personel listesi
6) Belirli Süreli İş Sözleşmesi.

Saygılarımızla,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir