Yabancı Çalıştırma Cezaları

Yabancı Çalıştırma Cezaları

Ülkemizde Kaçak olarak çalışan yabancılara ve bu yabancıları “çalışma izni” almadan çalıştıran işverenlere İdari Para Cezası uygulanmakta ve yabancılar yurtdışı edilmektedir. 2015 yılı için (Güncelleme) 2018 yılı için izinsiz (kaçak) yabancı çalıştırma cezaları aşağıda dikkatlerinize sunulmuştur.
 
1) Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için 7.130.-TL idarî para cezası verilir. Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.
 
2) Bu Kanuna göre verilmiş çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 5.704.-TL idari para cezası verilir ve varsa işyeri veya işyerlerinin Bakanlık bölge müdürlerince kapatılması kararı alınarak, bu kararın uygulanması için durum ilgili valiliğe bildirilir.
 
3) Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 2.851.-TL idarî para cezası verilir. “Bildirim yükümlülüğünü” süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 475.-TL idari para cezası verilir.
 
Saygılarımızla,
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir