Türkiyenin Vize Uyguladığı Ülkeler Hangileri?

Türkiyenin Vize Uyguladığı Ülkeler Hangileri?

Ülkemize gelen yabancılardan hangileri vize almak zorundadır? Hangileri hudut kapısında vize alabilir? Hangi ülkelerin vatandaşları 30 gün hangileri 90 gün kalabilir? Tüm bu soruların cevapları Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tarifeye göre belirlenmektedir. Bu düzenlemelerde zaman zaman değişmesi açısından aşağıda sadece belli ülkelerin bilgileri verilmiş olup, öğrenmek istediğiniz ülkelerle ilgili güncel bilgileri aşağıdaki yorum kısmından bize yazarak öğrenebilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız.
 
ABD: Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. 90 gün ikamet süreli müteaddit giriş vizelerini dış temsilciliklerimizde resen veya www.evisa. gov.tr internet adresinden e-Vize olarak alabilirler. Sadece diplomatik pasaport hamillerinin turistik ve sair amaçlı seyahatleri için vizeleri, temsilciliğimizce uygun görülmesi halinde 5 yıl süreli müteaddit girişli olarak resen verilir.
 
ALMANYA: Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri, Türkiye’de ikamet süresi her giriş için 90 günü geçmeyen seyahatlerinde vizeden muaftır.
 
ARNAVUTLUK: Türkiye’ye akredite diplomatik, konsolosluk veya uluslararası örgütler nezdindeki temsilciliklere atanan resmi pasaport hamilleri, görevleri müddetince, vizeden muaftır. Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri, Türkiye’ye yapacakları turizm amaçlı seyahatleri veya transit geçişlerinde, Türkiye’de toplam ikamet süresi, ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, altı ay içerisinde 90 günü geçmemek kaydıyla vizeden muaftır.
 
AZERBAYCAN: Resmi pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise 30 gün süreyle vizeden muaftır.
 
BAHAMALAR: Resmi pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, 90 gün ikamet süreli müteaddit giriş vizeleri www.evisa. gov.tr internet adresinden e-Vize olarak veya dış temsilciliklerimizde resen verilir.
 
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: Resmi pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir ve 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı müteaddit giriş vizeleri www.evisa gov.tr internet adresinden e-Vize olarak veya dış temsilciliklerimizde resen verilir.
 
BOSNA HERSEK: Resmi ve umuma mahsus pasaport  hamilleri 60 gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son 180 gün içerisinde 90 günü geçmez.
 
BULGARİSTAN: Diplomatik ve hizmet pasaportu hamilleri 30 güne kadar ikamet süreli turistik veya resmi amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise Türkiye’de ikamet süresi her giriş için 90 günü geçmeyen turistik amaçlı seyahatler vizeden muaftır.
 
ÇEK CUMHURİYETİ: Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. 
 
ÇİN HALK CUMHURİYETİ: Resmi pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise vizeye tabi olup, 30 güne kadar ikamet süreli tek giriş vizesi www.evisa  .gov.tr adresinden e-Vize olarak ita edilmektedir.
 
ERMENİSTAN: Resmi pasaport hamilleri vizeye tabi olup istizan gerekir. Umuma mahsus pasaport hamilleri de vizeye tabi olup, 30 güne kadar ikamet süreli turistik amaçlı müteaddit giriş vizelerini, www.evisa .gov.tr internet adresinden e-Vize şeklinde veya dış temsilciklerimizden alabilirler.
 
ETİYOPYA: Diplomatik pasaport hamili Etiyopya vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Resmi/hizmet ve umuma mahsus pasaport hamili Etiyopya vatandaşları ise vizeye tabidir.
 
FİLİPİNLER: Diplomatik ve resmi/hizmet pasaportuhamili Filipinler vatandaşları 30 güne kadar ikamet süreliseyahatlerinde vizeden muaf bulunmaktadırlar. Umuma mahsus pasaporthamilleri ise vizeye tabi olup, Schengen veya OECD üyesi ülkeleringeçerli vizesi veya geçerli ikamet izni hamillerine, belirli şartları taşımaları koşuluyla, 30 güne kadar ikamet süreli tek giriş vizesi www.evisa.g ov.tr internet adresinden e-Vize olarak ita edilmektedir.
 
FİLİSTİN: Diplomatik pasaport hamilleri bir aya kadar ikamet süreli turistik veya resmi amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaftır. Diğer resmi pasaport hamilleri vizeye tabidir. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise vizeye tabidir.
 
FİNLANDİYA: Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son 180 gün içerisinde 90 günü geçmez.
 
GÜRCİSTAN: Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.
 
HIRVATİSTAN: Resmi pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. 90 gün ikamet süreli müteaddit giriş vizeleri, www.evisa.g ov.tr internet adresinden e-Vize olarak veya dış temsilciliklerimizden verilir.
 
IRAK: Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Umuma mahsus pasaport hamilleri belirli şartları taşımaları koşuluyla, 30 güne kadar ikamet süreli tek girişli vizelerini www.evi sa.gov.tr internet adresinden e-Vize olarak alabilir ve ülkemize sadece İstanbul Atatürk, Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, Adana Şakirpaşa, Gaziantep ve Antalya Havalimanlarının yanı sıra Şırnak/Habur Kara Hudut Kapısından giriş yapabilirler. Habur dışındaki kara hudut kapılarında ise Schengen veya OECD üyesi ülkelerin geçerli vizesi veya geçerli ikamet izni hamili olma şartı aranmaktadır.
 
İRAN: Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.
 
JAPONYA: Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.
 
KATAR: Resmi pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise vizeye tabidir. Umuma mahsus pasaport hamillerine 90 gün ikamet süreli müteaddit giriş vizeleri www.evisa.g ov.tr internet adresinden e-Vize olarak veya dış temsilciliklerimizde resen verilir.
 
KAZAKİSTAN: Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.
 
KIRGIZİSTAN: Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri, Türkiye’de ikamet süresi her giriş için 90 günü geçmeyen seyahatlerinde vizeden muaftır.
 
KKTC: Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri vizeden muaftır.
 
KOLOMBİYA: Diplomatik, resmi ve umuma mahsus pasaport hamili Kolombiya vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.
 
KORE CUMHURİYETİ (GÜNEY): Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.
 
KUVEYT: Resmi pasaport hamilleri son 180 gün içerisinde toplam kalış süresi 90 günü geçmemek kaydıyla turistik amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise vizeye tabidir ve 90 gün ikamet süreli müteaddit giriş vizelerini www.evisa.g ov.tr internet adresinden e-Vize olarak veya dış temsilciliklerimizde resen alabilirler.
 
MAKEDONYA: Diplomatik, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamili Makedonya vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.
 
MALEZYA: Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.
 
MISIR: Resmi pasaport hamilleri ise 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, Schengen veya OECD üyesi ülkelerin geçerli vizesine veya ikamet iznine sahip olmaları ve Türk Hava Yolları veya Egypt Air ile seyahat etmeleri kaydıyla, www.evisa. gov.tr internet adresinden 30 gün ikamet süreli tek girişli e-Vizelerini alabilirler. Ayrıca, 20 yaş altı ve 45 yaş üzerindeki umuma mahsus pasaport hamilleri 30 güne kadar ikamet süreli tek girişli e-Vizelerini www.evisa. gov.tr internet adresinden temin edebilirler.
 
MOLDOVA: Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi 180 gün içerisinde 90 günü geçemez.
 
NİJERYA: Resmi/hizmet ve umuma mahsus pasaport hamili Nijerya vatandaşları vizeye tabidir. Schengen veya OECD üyesi ülkelerin geçerli vizesi veya geçerli ikamet izni hamillerine, belirli şartları taşımaları koşuluyla, 30 güne kadar ikamet süreli tek giriş vizesi www.evisa. gov.tr internet adresinden e-Vize olarak ita edilmektedir. Diplomatik pasaport hamili Nijerya vatandaşları ise 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.
 
NORVEÇ: Resmi pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise 90 gün ikamet süreli müteaddit giriş vizelerini www.evisa.g ov.tr internet adresinden e-Vize olarak veya dış temsilciliklerimizden alabilirler.
 
ÖZBEKİSTAN: Diplomatik pasaport hamilleri üç aya kadar ikamet süreli turistik veya resmi amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaftır. Diğer resmi pasaport hamilleri ise vizeye tabidir. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise 30 gün süreyle vizeden muaftır.
 
PAKİSTAN: Resmi pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup istizan gerekir. Ayrıca, geçerli bir Schengen, İngiltere veya ABD vizesi hamilleri 30 gün ikamet süreli tek giriş vizelerini www.evisa.g ov.tr internet adresinden e-Vize olarak alabilirler.
 
ROMANYA: Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.
 
RUSYA FEDERASYONU: Umuma mahsus pasaport hamilleri 60 günü geçmeyen turistik ve iş görüşmesi amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır. Hususi ve hizmet pasaportu hamilleri 60 güne kadar ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır. Diplomatik pasaport hamilleri ise 90 gün süreyle vizeden muaftır.
 
SUUDİ ARABİSTAN: Resmi pasaport hamilleri, Türkiye’ye yapacakları turizm amaçlı seyahatlerinde, 90 gün süreyle vizeden muaftırlar. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise vizeye tabi olup, 90 gün ikamet süreli müteaddit giriş vizeleri, www.evisa. gov.tr internet adresinden e-Vize olarak veya dış temsilciliklerimizde resen verilir.
 
TACİKİSTAN: Diplomatik Pasaport hamilleri, Türkiye’ye yapacakları turizm amaçlı seyahatleri veya transit geçişlerinde, 90 gün süreyle vizeden muaftır. Hizmet pasaportu hamilleri, 60 gün ikamet süreli seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaftır. Ayrıca, hizmet pasaportu hamilleri ve bunların hizmet pasaportu hamili aile mensupları görevleri süresince vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.
 
TÜRKMENİSTAN: Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.
 
UKRAYNA: Diplomatik ve resmi/hizmet pasaportu hamili Ukrayna vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri 60 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.
 
YUNANİSTAN: Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Ayrıca, umuma mahsus pasaport hamili Yunan uyruklulara vize verilmesinde, Bakanlar Kurulunun 03.04.1984 tarih ve 84/7896 sayılı kararı hükümleri uygulanır. Bu çerçevede, yönetimlerindeki vasıtalarla uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı yapan Yunan uyruklu şoförler seyahat dolayısıyla vizeye tabidir.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir