Yabancılara Emlak Satışı

Yabancılara Emlak Satışı

Türkiye’de ev, arsa gibi gayrimenkul almak isteyen yabancı sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu yazımızda sizlere yabancı uyruklu kişilere yapılacak olan alım-satım işlemlerinde gerekli olan belgeler ve işlemler hakkında bilgi vermeye çalışacağız.
 
Öncelikle Yasal Durum hakkında bilgi verelim.  18 Mayıs 2012 de Tapu Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile yabancılara gayrimenkul satımda “karşılıklılık ilkesi” kaldırılmıştır. Bu ilke şöyle idi: Bir yabancı uyruklunun ülkemizde emlak alabilmesi için TC vatandaşının da o ülke emlak alma hakkına sahip olması gerekiyordu. Bu ilkenin kaldırılması ile birlikte artık TC vatandaşlarının emlak alamadığı ülkenin vatandaşları da Türkiye’de yayımlanan ülke listesi içerisinde yeralmak şartıyla emlak alabilmektedir “liste” hakkında bilgiye yazımızın devamında bulabilirsiniz. Tapu kanunu tam metnini buradan Tapu Kanunu 🔗 indirebilirsiniz.
 
Yabancıya (gerçek kişilere) yapılacak gayrimenkul satışı (Konut, İşyeri, Arsa, Tarla) kapsamaktadır. Ancak üzerinde yapı olmayan taşınmazlarda (arsa, tarla) yabancının geliştireceği projeyi 2 yıl içerisinde Bakanlık’ın onayına sunması gerekmektedir. Aksi halde o taşınmaz tasfiye işlemine tabi tutulacaktır.
 
Satış Nasıl Yapılır? Türkiye’de taşınmaz mülkiyetinin devri ancak Tapu Müdürlüklerinde imzalanacak resmi senet ve tescil ile mümkündür. Noter huzurunda “satış vaadi sözleşmesi” imzalanması mümkündür. Bu işlem gayrimenkulun devri değil, devrin yapılacağına dair bir vaad’tir. Bunlar dışında adi yazılı ve imzalı şekilde bir kağıt veya senet ile alım satım yapmanız mümkün değildir!
 
Satış İşleminde Sınırlamalar Nelerdir? Yabancı uyruklu bir gerçek kişi, en fazla 30 hektar taşınmaz satın alabilir ve sınırlı ayni hak edinebilir. Yabancıların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde taşınmaz edinimi ve izin almadıkça kiralaması mümkün değildir. Özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde 10’na kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.
 
Hangi Hallerde Taşınmazlar Tasfiye’ye Sokulur? Kanun hükümlerine aykırı olarak edinilen; edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen; proje şartıyla satın almalarda süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyen; taşınmazlar tasfiye hükümlerine tabidir.
 
Tapu Dairesinden Randevu: Öncelikle tapu’dan randevu alınması gerekmektedir. Taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisinin, Tapu Müdürlüğü’ne ön başvuru yapması gerekir.Ön başvurular genellikle öğle tatilinden önce, Tapu Müdürlüğü’nde sıra numarası alınarak yapılır. Ön başvuru koşullarında eksiklik olması ve tamamlanabilecek durumda olması halinde ön başvuru dosyası bekletilmektedir. Ayrıca on-line başvuru imkanı da bulunmaktadır; Turkiye.Gov.Tr 🔗 veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü https://randevu.tkgm.gov.tr 🔗 randevu sisteminden sıra numarası alabilir.
 
Tapu’da Gerekli Olan Evraklar: Gerekli belgeler:
–  Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi
–  Kimlik belgesi veya pasaport (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte)
–  İlgili Belediyeden, taşınmazın (Emlak Rayiç Değeri Belgesi)nin alınması
–  Binalar için (konut,işyeri) zorunlu deprem sigortası poliçesi
–  Satıcının 1 adet, alıcının 2 adet fotoğrafı (son 6 ay içinde, 6×4 ebadında)
–  Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman,
– Yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılması halinde, tercümesiyle beraber vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği. (Vekaletname yurtdışından verilecek ise o ülkedeki Türk Konsolosluğundan onaylanması gerekmektedir) 
 
Tapu Masrafları: 
  • Emlakın bulunduğu Belediyeden alınan (Emlak Rayiç Değeri)nden az olmamak üzere satış bedeli üzerinden, hem alıcı hem satıcı tarafından tapu harcı ödenir. (492 sayılı Harçlar Kanununa göre belirlenen tapu harcı oranı %2’dir.)
  • Yöresel olarak belirlenen döner sermaye ücreti ödenir. (2016 yılı için en fazla 87,25 x 2.5 TL )
  • 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine göre yapılan mülkiyeti devir borcu doğuran işlemlerde hizmet bedeli, işlem sırasında ve işlem için belirlenen döner sermaye bedeline ilave maktu olarak tapu müdürlüğünce tahsil edilir.(2016 yılı için: 407 TL)
Ülkemizde gayrimenkul satın alabilecek ülkelerin Listesi: Bu liste maalesef kamuya açık şekilde ilan edilmemiştir. Bilgi almak içinTapu Müdürlüğü’ne giderek (yurtdışında iseniz) Konsolosluğa giderek sormanız gerekiyor. (ancak daha önceden bulunduğunuz semtte yabancıya satış yapılmış ise o yabancı ile aynı vatandaşlığa sahip kişilere de satış yapılabileceğini tahmin edebilirsiniz).
 
Saygılarımızla,
Av. Mustafa Çağatay UĞUR
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir