Mülteci Çalıştırma Şartları

Mülteci Çalıştırma Şartları

Geçici Koruma sağlanmış olan yabancıların çalıştırılması mümkün müdür? Mülteci olarak da bilinen bu kişilere çalışma izni alınması gerekli midir?  Ülkemizde bulunan ve sayıları milyonlar ile ifade edilen Suriyeli mülteciler ve diğer ülkelerden gelen (Iraklı, Pakistanlı, Afgan) sıgınmacıların hukuki durumlarını, bu yabancıların ülkemizde istihdam edilebilme şartları hakkında bu yazımızı hazırladık.
 

Öncelikle belirtmek isterizki “Geçici Koruma” kapsamındaki yabancıl mültecilere “tanıtım kartı” olarak da bilinen “Yabancı Tanıtma Belgesi” verilmektedir. Bu belge önceleri a4 kağıdı üzerine bilgilerin yazılarak verilirken artık Kart şeklinde verilmektedir.

Yabancı Tanıtma Belgesi olmayan yabancının çalışma izni alması mümkün değildir. Öncelikle bu Tantıma Belgesini almak için yabancının bulunduğu şehirdeki Valilik makamına müracaat etmeleri gerekmektedir. “Yabancı Tanıtma Kartı” olan yabancılar Türkiye’de çalıştırılması prosedürü, şartları 2’ye ayrılmaktadır.

Mevsimlik Tarım ve Hayvancılık İşlerinde Çalışacak Mülteciler: için çalışma izni alınmasına gerek yoktur. Bilindiği üzere çalışma izni “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” tarafından verilmektedir. Ancak Mevsimlik tarım veya hayvancılıkta istihdam edilecek mülteciler için Muafiyet söz konusudur. Burada yapılması gereken şey “çalışma izni muafiyet belgesi“nin alınmasıdır. Bu belgenin alınabilmesi için şartlar şunlardır;

 1. Geçici Koruma Kimlik Belgesinin ve bu belge üzerinde 99 ile başlayan yabancı kimlik numarasının olması  gerekmektedir.
 2. Bu belgenin alınmasından itibaren 6 aylık sürenin geçmiş olması lazımdır.
 3. Yabancı hangi şehirde “koruma kartını” almışsa o şehirde çalışmak için muafiyet belgesine müracaat hakkı vardır. Başka şehirde çalışamaz.
 4. Çalışma izninden muafiyet için başvurulacak makam: Yabancının bulunduğu şehirdeki “ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ”dür.
 5. Bu yöndeki talep üzerine ilgili makam, başvuruyu olumlu değerlendirmesi halinde “çalışma izni muafiyeti bilgi formu” ⬅️ verilecektir. Bu belgenin bir örneğini ekteki Link’e tıklayarak pdf formatında indirebilirsiniz.
 6. Çalışma izninden muaf tutulduğunu gösterir bu belge; yabancının koruma kapsamından çıkartılması halinde veya yabancının muafiyet iptali için ilgili kuruma başvurması hallerinde sona erer.

Koruma kapsamındaki Mültecilere çalışma izni: Kendisine Türkiye Cumhuriyeti tarafından “geçici koruma” sağlanan yabancılardan yukarıda bahsedilen işler dışında kalan (yani hayvancılık ve tarım) dışındaki sektörlerde çalışacak olan sığınmacılar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni alınması gerekmektedir. Bu yabancıların çalışma izni diğer yabancılara nazaran kolaylaştırılmış olsa da yine de bir takım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir ki çalışma izni verilsin. Bu şartlar şunlardır; 

 1. Yukarıda yazılı olan ilk 3 şart yani bir iki ve üçüncü maddeler burada da geçerlidir.
 2. Ayrıca yabancı “Sağlık Sektöründe” veya “Eğitim Sektöründe” çalışacak ise ilgili makamlardan ön-izin alması gerekmektedir. Bu sektörlerin dışında çalışacak ise önizin almasına gerek yoktur.
 3. Çalışma izni için mülteci çalıştırmak isteyenler (işverenler) ÇSGB’ye müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaatların olumlu sonuçlanması halinde işverene ve mülteciye çalışma izin belgesi  ⬅️ verilir.
 4. Geçici Koruma kapsamındaki Sureyi, Iraklı, Afgan veya Paskistanlı çalıştırmak isteyen işveren 1 yabancıdan sonra 2. yabancıyı alabilmek için 10 katı kadar Türk vatandaşı istihdam ediyor olması gerekmektedir. Yani 1. yabancı için başvurup izin almış olan işveren 2. mülteci için 20 tane TC vatandaşını çalıştırıyor olması gerekmektedir. Ancak bu Kotadan Muaf tutulmak isteyen işveren ÇALIŞMA VE İŞ KURUMUİL MÜDÜRLÜĞÜ başvururak bu kotadan muaf tutulma yönünde talepte bulunabilir.
 5. Gerek “çalışma izni” gerekse de “çalışma izninden muafiyet belgesi” bir (1) yıllık süre için verilir ve sürenin sonunda uzatma işlemi için tekrar başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Önemli Hatırlatma: Geçici Koruma kapsamındaki yabancıları istihdam etmek için yapılacak olan başvurularda (isterse muafiyet olarak hayvancılık ve tarım sektöründe olsun isterse de çalışma izni ile başka sektörde olsun yabancının 99 ile başlayan “yabancı kimlik numarası”nın olması gerekmektedir. 

Eğer yabancının 98 ile başlayan numarası varsa bu numara ile T.C. Göç İdaresi 🔗 websitesinden sorgulama yaparak 99 ile başlayan numarasını öğrenebilirisiniz.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir