Türk Vatandaşlığı Tercihi

Türk Vatandaşlığı Tercihi

Türk Vatandaşı olmak için başvuruda bulunan yabancıların bir kısmına “kendi vatandaşlığından çıkması” istenmekte yani “hangi ülke vatandaşı ise o ülkenin vatandaşlığından ayrılması” talep edilmekte ve ancak “Çıkma Belgesi” ibraz edildikten sonra işlemlerinize devam edileceği şeklinde tebligatlar yapılmaktadır. Bu tebligatlar; başvurunun yapıldığı şehirdeki Valilik makamları tarafından yabancıya imzası karşılığı yapılmakta ve “Duyuru Belgesi” olarak adlandırılmaktadır. Örnek Duyuru Belgesi ⬅️ linkinden ulaşabilirsiniz. (yeni sayfada .jpeg olarak açılacaktır) Örnek belgedeki ilgilinin adı soyadı ve dosya numarasını silerek sizlere bilgi olması açısından ekledik. 

Öncelikle idarenin böyle bir talepte, istekte bulunma hakkı var mı cevaplayalım. Evet belli şartların varlığı halinde Nufus ve Vatandaşlık İşlerinin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı‘nın bu yönde talepte bulunma hakkı var. Bu yetkinin müstenidatı (dayanağı) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 2010 yılında yayımlanan Uygulama Yönetmeliği‘dir. Yönetmeliğin 15/2 maddesi şu şekildedir;

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan, birinci fıkrada sayılan şartlarla birlikte, taşıdıkları devlet vatandaşlığından veya vatandaşlıklarından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

Uygulamada bu işlemin gerçekleştirilmesi için yani yabancının kendi ülke vatandaşlığından çıkması için 2 yıllık bir süre tanınmakta ve bu süre içerisinde vatandaşlıktan ayrıldığına dair resmi yazıyı Türk makamlarına ibraz etmesi istenmektedir. Burada önemli olan husus: İdareye bu yetkiyi veren maddenin “Genel Başvuru Şartları“na ilişkin olmasıdır. Diğer bir deyişle Türkiye’de ikamet sebebiyle TC başvurusunda bulunan yabancılardan istenebilmesidir. 

Kanaatimiz odur ki; Uygulama Yönetmeliği’nin 15. maddesi açık bir şekilde Genel Başvuru’yu düzenlemekte olduğu için diğer başvuru çeşitlerinde (örn. evlilik sebebiyle vatandaşlık başvurusunda) bu yönde bir talepte bulunulmaması gerekir. 

Vatandaşlık Başvurusu Pratikte Nasıl İşliyor?

Öncelikle tecrübelerimiz göstermektedir ki, kendi vatandaşlığından çıkma talebi daha çok ekonomik olarak gelişmemiş veya gelişmekte olan ülke vatandaşlarından istenmekte böylelikle adeta bir aidiyet testi yapılmaktadır. Yabancı sadece ekonomik nedenlerle mi TC vatandaşlığını istemekte yoksa gerçekten aidiyet hissine sahip midir? Bir diğer sebeb ise (sadece tahminimiz) ülkeler arasındaki “mütekabiliyet esası”nın uygulanmaya çalışıldığıdır. 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

Uygulamada bu yönde talepte bulundukları kişilerin bu prosedüre uymaları halinde Türk Vatandaşlığı’na alındıkları görülmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, yabancının TC vatandaşlığını alıncaya kadar geçen sürede Haymatlos yani vatansız durumunda olacağı için ikamet iznini de bu yönde yenilemesi gerekmektedir. 

Son olarak Vatandaşlık başvurusunu yapmış olan kişilerin işlemleri nereden görebiliriz, dosyamız ne aşamada gibi sorularına kısa da olsa cevap verilecek bir bilgi ile bu yazımızı noktalıyoruz. Yabancı uyruklunun (geçici TC numarası, yani 99 ile başlayan numarası) olması halinde E-Devlet şifresi alarak dosyasının hangi aşamada olduğunu on-line olarak sorgulama imkanı olacaktır. Ancak  hatırlatmak isteriz ki burada sadece kısa bilgi (dosyanın inceleme, karar ve araştırma vb aşamlarında olduğuna dair) bulabileceklerdir. 

Vatandaşlık Başvurusu reddedilen yabancıların haklarının neler olduğu ve bu haklarını hangi süreler içinde kullanmaları gerektiğine ilişkin yazımızı Vatandaşlık Başvurusunun Reddi ⬅️ buradan okuyabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Av. Mustafa Çağatay UĞUR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir